Har ni koll på pensionerna?

Pensioner

Har ditt företag koll på pensionsfrågor? KPMG erbjuder skräddarsydda lösningar för hantering av frågor som är kopplade till pension.

KPMG erbjuder skräddarsydda lösningar för hantering av frågor kring pension.

Som arbetsgivare upplevs pensionsfrågorna som alltmer komplexa och svåröverskådliga

Genom våra experter på pensionsfrågor inom revision och rådgivning kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för hantering av de frågor som är kopplade till pension.

Health Check Pensioner 
Vi erbjuder Health Check Pensioner som ger företag kontroll över sina pensionsåtaganden. Vi föreslår åtgärder och kan korrigera eventuella brister som kan medföra besparingar i framtiden. Läs mer här.

Pension Due Diligence 
Genom Pension Due Diligence erbjuder vi kartläggning av pensioner i samband med företagsförvärv, avyttringar, omstruktureringar och noteringar. Läs mer här.

Redovisning av pensioner
Våra redovisningsexperter kan hjälpa dig med pensionsredovisningen och vara ett aktivt stöd i tillämpningsfrågor. Läs mer här.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan