Forensic Digital Solutions

Forensic Digital Solutions

Utforska vårt utbud av Forensic Digital Solutions. Vi erbjuder avancerade digitala lösningar relaterade till risk, utredningar samt andra analyser.

Digitala lösningar för frågor relaterade till risk, utredningar samt andra analyser.

Våra specialister hjälper företag och organisationer att utforma lösningar för att upptäcka, utreda och förhindra oegentligheter

Inom området Forensic Digital Solutions erbjuder vi avancerade digitala lösningar för en rad frågeställningar relaterade till risk, utredningar samt andra analyser.

I nära samverkan med våra specialister inom Forensic hjälper vi företag och organisationer att utforma lösningar för att upptäcka, utreda och förhindra oegentligheter och handlingar som kan skada organisationens anseende och varumärke.

Hantering av tredjepartsrisker
Ett ökat beroende av affärspartners i kombination med ökade krav från myndigheter och andra intressenter innebär en ökad risk för många företag och organisationer.

Vår lösning KPMG 3rd Party Intelligent Diligence (K3PID) innebär ett nytt sätt att hantera sådana risker, genom användande av nästa generations AI och maskininlärning. K3PID kan integreras i den ordinarie riskbedömningsprocessen och innebär att varje part kan analyseras mycket effektivt. KPMG erbjuder även lösningen “Managed Service” vilket innebär att KPMG hanterar hela kedjan från krav till registrerad entitet enligt ert regelverk.

Läs mer om K3PID för tredjepartshantering.

eDiscovery
KPMG erbjuder kvalificerat stöd vid kartläggning av såväl ostrukturerade som strukturerade informationsmängder. eDiscovery används med framgång i anslutning till rättsliga processer men också i andra sammanhang där behov finns att gå igenom stora informationsmängder på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt.

Med våra specialister inom eDiscovery har vi möjlighet att utforma lösningar för att identifiera, samla in, sålla och granska relevant information. Processen kan utformas för att möjliggöra granskning av materialet av såväl era egna som KPMGs specialister.

Forensisk dataanalys
KPMG kan bistå din verksamhet i att identifiera riskfaktorer, fel eller ”röda flaggor” i transaktioner och system. Vi kan utföra specifika analyser på exempelvis lön & reseräkningar, leverantörsfakturor, huvudbok, banktransaktioner och närståenderelationer.

Våra analytiker använder avancerade verktyg för att upptäcka mönster, hitta samband och kvantifiera omfattning av potentiella fel. Ofta innebär detta att data från olika källor används vilket ökar möjligheten att upptäcka såväl oavsiktliga fel som bedrägerier och andra typer av avsiktliga fel.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan