Tvister och konflikter

Tvister och konflikter

KPMG Forensic kan som sakkunniga utföra oberoende analyser och ge råd vid tvister, något som ofta bidrar till en positiv utgång av en konflikt.

KPMG:s team inom Forensic hjälper till när en tvist uppstår

Rätt råd vid rätt tidpunkt kan bidra till en positiv utgång av en tvist

När en tvist uppstår behövs rådgivning och ett tätt samarbete med uppdragsgivaren och dess juridiska rådgivare. Vår erfarenhet visar att möjligheten till framgång i en tvist i grunden bygger på gedigen planering och noggranna förberedelser. Fakta och hypoteser bör vara väl prövade innan de med framgång kan användas i en diskussion med motparten. Oklarheter eller osäkerhet om uppgifters tillförlitlighet kan ofta vara förödande för utgången av processen.

Rätt råd vid rätt tidpunkt kan bidra till en positiv utgång av tvisten, och när problem uppstår är det viktigt att identifiera de viktiga frågorna och få en överblick kring de ekonomiska konsekvenserna så snart som möjligt. Detta ger er organisation ett försprång.

För att utföra oberoende analyser och rådgivning bör en sakkunnig vara med i processen, något som kan göra en väsentlig skillnad vid bedömning av ert fall. Där kan KPMG:s team inom Forensic hjälpa till.

Genom att KPMG Forensic har en global räckvidd kan våra kunder få rätt sakkunskap i rätt tid, oavsett under vilken jurisdiktion ni lyder eller var i världen ni gör affärer.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan