Utredningar av bedrägerier, brott eller tjänstefel

Utredningar av bedrägerier, brott eller tjänstefel

Vi hjälper till att hitta och bedöma de faktiska omständigheterna om påstådda eller misstänkta bedrägerier, tjänstefel eller andra oegentligheter.

KPMG Forensc bistår i olika former av utredningsinsatser.

En effektiv och snabb utredning som klargör fakta är ofta avgörande för att minimera förlusterna

Vi hjälper våra kunder att hitta och bedöma de faktiska omständigheterna om påstådda eller misstänkta bedrägerier, tjänstefel eller andra oegentligheter såsom brott mot lagar, förordningar, eller organisatoriska regelverk.

Gemensamt är att den direkta ekonomiska förlusten ofta vida understiger påföljden av en organisations skamfilade rykte och förtroende. En effektiv och snabb utredning som klargör fakta är ofta avgörande för att minimera förlusterna.

Om du drabbas av oegentligheter eller om du misstänker att någon bland dina anställda eller en tredje part begår oegentliga handlingar mot din organisation är KPMG Forensic en naturlig samarbetspartner att vända sig till. Vi bistår i olika former av utredningsinsatser där vi bland annat fastställer fakta, bedrägeriets art och omfattning, identifierar medverkande, återvinner förlorade tillgångar samt bistår med underlag för beslut och genomdrivande av eventuella rättsliga åtgärder.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan