Forensic – oberoende utredning av oegentligheter

Forensic – oberoende utredning av oegentligheter

Vad gör man om misstankar kring oegentligheter riktas mot ens organisation?

Vad gör man om misstankar kring oegentligheter riktas mot ens organisation?

KPMG Forensic gör oberoende utredningar kring misstänkta oegentligheter inom din organisation

Det gäller att agera snabbt på uppgifter eller anklagelser om bedrägerier och oegentligheter för att lyckas hantera en situation där skadeverkningarna är svåra att överblicka och potentiellt mycket allvarliga för verksamheten och dess ekonomiska värden.

Men att snabbt svara med beslutsamhet och rätt åtgärder vid uppgifter om misstänkta oegentligheter kräver erfarenhet, kompetens och resurser. Objektivitet och en rättssäker hantering av bevis är andra faktorer som kan få stor betydelse för resultatet av en utredning och kvaliteten i det beslutsunderlag som en utredningsrapport utgör.

Den som leder utredningen kring misstänkta oegentligheter måste därtill beakta att olika personer kan ha skäl att vilja påverka resultatet av utredningen då det alltid finns risk för allvarliga konsekvenser för en gärningsperson och för de som har ansvar för kontrollen över den verksamhet där oegentligheter kan konstateras.

Låt KPMG:s Forensic-experter stötta er
KPMG:s erfarna Forensic-utredare arbetar alltid nära våra uppdragsgivare. Detta säkerställer kritisk kunskap om verksamheten och system i utredningen samt effektiv samverkan med juridisk expertis, något som ofta får betydelse för utredningens inriktning och mål. En nära samverkan med uppdragsgivaren ger oss också möjlighet till löpande kunskapsöverföring, exempelvis inför översyn av den interna kontrollen i olika processer.

Vår teknologi underlättar analysen av stora datamängder
Våra utredare har tillgång till forensisk teknologi som effektiviserar analysarbetet i utredningen kring t.ex. ekonomiska oegentligheter som kan omfatta mycket stora datamängder. Våra arbetsmetoder och våra rapporter tar också i beaktande att de fall vi utreder kan få ett rättsligt efterspel där våra underlag ska kunna användas av polis och åklagare, eller i andra rättsprocesser eller försäkringsärenden.

Vi servar våra uppdragsgivare från en enda kontaktpunkt. Genom central samordning är våra tjänster skalbara – från ett litet team på en ort till många team som arbetar samtidigt i dussintals länder.

KPMG Forensic ger dig:

Unik erfarenhet från 3 500 utredare världen över
Våra kunder finns inom olika branscher och verksamheter över hela världen. Vi har utfört en mängd olika typer av tjänster för privat och offentlig sektor inom Forensic när det har funnits misstankar om oegentligheter, både nationellt och globalt. Vi förfogar över ca 3 500 erfarna utredare, stationerade runt om i hela KPMG med närvaro i över 100 länder. Detta innebär att vi kan agera snabbt och samordnat i utredningar som rör flera länder eller jurisdiktioner, kulturer eller språk.

Förmåga att utföra gedigna dataanalyser
Våra utredningsteam hanterar ofta stora datamängder, till exempel vid rekonstruktion av bokföring eller kontroll kommunikation i form av e-post. Detta gör att vi kan följa, förstå och visa samband på ett effektivt sätt bland stora datamängder.

Överblick i komplexa situationer
En utredning kring misstänkta oegentligheter kan ge en överskådlig bild av komplicerade scenarier med fokusering på nyckelfaktorer. Med hjälp av aktuella uppgifter ges en korrekt förståelse av situationen och föregripa händelseförlopp som kan påverka värden och kostnader.

Framgång vid tvister
Ökad sannolikhet för en framgångsrik civilrättslig process och förbättrad möjlighet att återfå tillgångar.

Omedelbar uppföljning
Vår rapportering innehåller en illustrerande sammanfattning och fördjupningar kring eventuella problemområden och beteenden. Analysen ger ett tillförlitligt resultat som kan omsättas i praktiska åtgärder. Rapporteringen kan kompletteras med underlag som direkt hänvisar till enskilda händelser där ytterligare uppföljning och kontroll kan ske.

Hur kan KPMG Forensic hjälpa er verksamhet om misstankar kring oegentligheter är aktuellt?
 

Kontakta oss, våra experter finns redo för att stötta er verksamhet!

Kontakta oss