close
Share with your friends

Finansiell rapportering

Finansiell rapportering

KPMG erbjuder unik spetskompetens inom finansiell rapportering och kvalificerade redovisningstjänster. Från årsrapporter till koncernredovisning.

KPMG erbjuder unik spetskompetens när det gäller finansiell rapportering.

Finansiell rapportering och kvalificerade redovisningstjänster

De senaste årens intensiva utveckling och förändringsarbete inom området för bokföring och redovisning har lett till ett ökat behov av spetskompetens. KPMG Accounting Advisory Services består av ett starkt team med specialistkunskap som grundar sig på medarbetarnas erfarenheter från finansiell rapportering inom olika branscher och verksamhetsområden.

Våra medarbetare är engagerade i olika nationella och internationella organ, så som Rådet för finansiell rapportering, FARs Policygrupp för redovisning och Näringslivets redovisningsgrupp (NRG). Vi arbetar aktivt för att påverka normbildningen på ett tidigt stadium. Detta engagemang möjliggör även en effektiv kunskapsinsamling samt en snabb informationsspridning och kunskapsöverföring till våra kunder. Genom att hålla våra kunder informerade kan de påverka, fatta beslut och agera i god tid.

Våra tjänster inom finansiell rapportering:
Vårt team har stor kompetens inom finansiell rapportering och erbjuder flera olika tjänster för ert företag. Bland annat erbjuder våra specialister:

  • Rådgivning vid redovisningsfrågor
  • Årsredovisningsmallar och övriga modeller
  • Stöttning vid övergång till nytt regelverk och nya redovisningsregler
  • Hjälp med tillämpning av IFRS 3, IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16 och IFRS 17

Kontakta oss om du vill diskutera finansiell rapportering och behöver råd från våra specialister!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan