close
Share with your friends

Exempeldelårsrapport 2021

Exempeldelårsrapport 2021

Här hittar du KPMG:s exempeldelårsrapport enligt IFRS för koncerner (inkl moderbolag). Förnya eller påbörja ditt abonnemang!

Exempeldelårsrapport enligt IFRS för koncerner (inkl moderbolag).

Exempeldelårsrapport enligt IFRS för koncerner (inkl. moderbolag)

Nu finns en exempeldelårsrapport enligt IFRS för koncerner (inkl. moderbolag) för 2021. Noten för redovisningsprinciper har uppdaterats med avseende på de ändringar i IFRS som har publicerats och som ska börja tillämpas på räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2021 eller senare.

Exempeldelårsrapporten innehåller reglerna som gäller för svenska företag som är noterade på Nasdaq Stockholm, NGM Main Regulated, First North Premier Growth Market, First North Growth Market, Nordic SME samt Spotlight Stock Market. Den inkluderar även ÅRL:s regler för onoterade företag som frivilligt väljer att upprätta delårsrapport.

Exempeldelårsrapporten är utformad som ett illustrativt exempel på en halvårsrapport, men inkluderar även reglerna för kvartalsrapport och bokslutskommuniké.

För dig som abonnerar på KPMGs exempeldelårsrapport så kan du förnya ditt abonnemang för 2021 1 900 kr, moms tillkommer.

För dig som tidigare inte abonnerat på KPMGs exempeldelårsrapport erbjuder vi följande alternativ:

A. Exempeldelårsrapporten beaktar regler såväl för koncern som för moderbolaget. Detta klargör vilka krav årsredovisningslagen, värdepappersmarknadslagen, noteringsavtalen, Finansinspektionens föreskrifter och IFRS ställer på koncernen och moderbolaget. Eventuella nyheter och uppdateringar med bäring på delårsrapporter och bokslutskommunikéer som avges för innevarande kalenderår levereras löpande vid behov via e-mail. Pris 9 800 kr per licens, moms tillkommer.
B. Licens enligt ovan samt en 2 timmars genomgång med en av våra redovisningsspecialister. Vi går igenom kraven på delårsrapporter enligt tillämplig lag och annan normgivning samt beskriver "best practice" vad gäller börsbolagens delårsrapportering. Pris 14 500 kr per licens, moms tillkommer.
C. Företagsanpassad genomgång med våra redovisningsspecialister där vi utifrån bolagets senaste delårsrapport föreslår förbättringar och förändringar. En företagsanpassad genomgång debiteras på löpande räkning baserat på nedlagd tid för förberedelser och genomförande. Vi lämnar gärna kostnadsförslag, med eller utan exempeldelårsrapporten.

För beställning eller förfrågan skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange vilket alternativ du önskar samt kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress. Vi kontaktar dig för separat överenskommelse om du önskar en företagsanpassad genomgång (alternativ C ovan).

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan