close
Share with your friends

IFRS 17 – Försäkringsavtal

IFRS 17 - Försäkringsavtal

IFRS 4 ersätts av IFRS 17 Försäkringsavtal. Det innebär stora förändringar i redovisningen för försäkringsbolag. KPMG hjälper dig tolka skillnaden!

IFRS 17 kommer att innebära väsentliga förändringar i redovisningen för försäkringsbolag.

IFRS 17 påverkar redovisningen för försäkringsbolag

Nuvarande IFRS 4 riktar sig till försäkringsbolag och är en vägledning kring redovisningen av försäkringsavtal. Framöver kommer betydande förändringar att ske när IFRS 4 ersätts av IFRS 17 Försäkringsavtal. Den nya standarden innebär nya utgångspunkter för redovisning och värdering av försäkringsavtal. Syftet är att öka transparensen och minska skillnaderna i redovisningen av försäkringsavtal. Den slutliga standarden gavs ut i maj 2017 och träder i kraft 1 januari 2021.

IFRS 9 Finansiella instrument kan också innebära väsentliga förändringar för försäkringsbolag, främst avseende klassificering och värdering. Det finns också en möjlighet för försäkringsbolag att skjuta på övergången för IFRS 9, genom förändringen av IFRS 4, vilket bör analyseras i god tid. Även effekter av övergång till IFRS 15 Intäktsredovisning, kan behöva utredas, särskilt för de företag som tillhandahåller tjänster som inte omfattas av IFRS 17.

 

Planera övergången till IFRS 17 redan nu
Omfattningen av förändringen av redovisningen av försäkringsavtal som följer med IFRS 17 ska inte underskattas, särskilt med tanke på samspelet med de nya standarderna för finansiella instrument (IFRS 9) och intäkter (IFRS 15) som båda trädde i kraft 2018. Om ni som försäkringsbolag börjar planera inför IFRS 17 redan nu kan det finnas möjligheter att identifiera synergier i implementeringen.

Vi hjälper dig att förstå de nya kraven som kommer med IFRS 17 och att bedöma inverkan på ditt företag.

 

Hur påverkas din verksamhet av IFRS 17 Försäkringsavtal?
Vår publikation Accounting for insurance contracts is changing ger dig en inblick i graden av påverkan på er verksamhet. Det finns en version för livförsäkringsbolag (PDF 215 KB) och en för andra försäkringsbolag (PDF 292 KB).

 

KPMG hjälper till med:

  • Behovsanalys och inledande GAP-analys
  • Projektledning/projektledarstöd
  • Teknisk redovisningsexpertis
  • Genomgång av system/processer och intern kontroll
  • Utbildning
  • Kvalitetssäkring och ”second opinion"

 

Kontakta oss gärna för ett första möte!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan