IFRS 9 Finansiella instrument | KPMG | SE
close
Share with your friends

IFRS 9 Finansiella instrument

IFRS 9 Finansiella instrument

IFRS 9 Finansiella instrument har ersatt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

Har ersatt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

IFRS 9 ersätter tidigare standard

IFRS 9 Finansiella instrument kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Den nya standarden innebär nya utgångspunkter för klassificering och värdering av finansiella instrument, en framåtblickande nedskrivningsmodell och förenklade förutsättningar för säkringsredovisning. IFRS 9 trädde ikraft den 1 januari 2018.

Funderar du redan nu på hur den nya standarden påverkar dig?
Kontakta oss - vi hjälper dig att förstå de nya kraven och bedöma inverkan på ditt företag.

KPMG hjälper till med:

  • Projektledning/projektledarstöd
  • Teknisk redovisningsexpertis
  • Genomgång av system/processer och intern kontroll
  • Utbildning
  • Kvalitetssäkring och ”second opinion”

Kontakta oss för ett första möte!

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Våra kontakter