close
Share with your friends

Konvertering och nya redovisningsregler

Konvertering och nya redovisningsregler

Redovisningsregler och rekommendationer är i ständig förändring och blir allt mer komplexa. Vi kan vid övergång bistå med vår kompetens & erfarenhet.

Vi kan vid en övergång bistå med vår teoretiska kompetens och vår praktiska erfarenhet.

Konvertering till IFRS eller K2/K3
Det finns ett antal faktorer som gör en övergång till ett nytt regelverk framgångsrik: strategi, ledarskap, kommunikation, resurser, kunskap och tidsplanering. Vi kan vid en övergång bistå med vår teoretiska kompetens och vår praktiska erfarenhet.

Införa nya redovisningsregler
Lagar och rekommendationer är i ständig förändring och blir allt mer komplexa. För närvarande finns det exempelvis ett flertal stora projekt på gång inom IASB som kommer att kunna få långtgående effekter på den finansiella rapporteringen. Våra specialister kan bistå vid implementering av nya redovisningsregler, både i form av kortare konsultationer och som specialister i ett större implementeringsprojekt.

Kontakta oss för ett första möte!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan