close
Share with your friends

Exempelårsredovisningar

Exempelårsredovisningar

Söker du exempel på årsredovisningar? KPMG:s exempelårsredovisning utgör en sammanfattning av de tillämpliga regelverken. Beställ eller abonnera!

Exempelårsredovisningen utgör en sammanfattning av de tillämpliga regelverken.

Våra exempelårsredovisningar enligt IFRS

Exempelårsredovisningar enligt IFRS och lagbegränsad IFRS finns i följande versioner:

  • Exempelårsredovisning IFRS för koncerner (inkl moderbolag)
  • Exempelårsredovisning för kreditinstitut och värdepappersbolag enligt lagbegränsad IFRS
  • Exempelårsredovisning för försäkringsföretag enligt lagbegränsad IFRS för koncerner (inkl moderbolag)

Exempelårsredovisning enligt IFRS för koncerner (inkl moderbolag)
Årets version omfattar bland annat nya redovisningsprinciper och uppdaterade noter avseende referensräntereformen (IBOR), ändrad IFRS 3 Rörelseförvärv, samt upplysningar avseende effekterna av Covid-19.

Exempelårsredovisningen utgör en sammanfattning av de tillämpliga regelverken inklusive de särsvenska kraven och ger vägledningen till vilka delar av årsredovisningslagen som gäller för koncernredovisningen och vilka delar av IFRS som, utöver årsredovisningslagen, måste tillämpas i moderbolaget som juridisk person. Exempelårsredovisningen innehåller också förslag på hur olika presentations- och upplysningskrav kan tillgodoses.

KPMG erbjuder ett abonnemang på exempelårsredovisningen (i Word-format) inklusive två timmars introduktion med redovisningsspecialist till en engångskostnad av 37 500 kronor exklusive moms. Eventuella resekostnader tillkommer.

Du som tidigare är registrerad användare av exempelårsredovisningen enligt IFRS kan förnya ditt abonnemang till en kostnad av 17 500 kr exklusive moms. Du erhåller då en uppdaterad exempelårsredovisning (i Word) inklusive logglista med årets förändringar. Eventuella nyheter och uppdateringar med bäring på årsredovisningen levereras löpande vid behov via e-mail.

För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress.

Exempelårsredovisning för kreditinstitut och värdepappersbolag enligt lagbegränsad IFRS 2018
Exempelårsredovisningen utgör en sammanfattning av de tillämpliga regelverken inklusive de särsvenska kraven. Exempelårsredovisningen innehåller även förslag på hur olika presentations- och upplysningskrav kan tillgodoses.

Exempelårsredovisningen har anpassats för att inbegripa de olika slag av verksamheter som kan förekomma i kreditinstitut och i värdepappersbolag medan de standarder som i normalfallet inte förekommer i kreditinstitut eller i värdepappersbolag har exkluderats.

Kreditinstitut och värdepappersbolag erbjuds abonnemang på exempelårsredovisningen (i Word-format) inklusive två timmars introduktion med redovisningsspecialist till en engångskostnad av 35 000 kronor exklusive moms. Eventuella resekostnader tillkommer.

Om exempelårsredovisningen ska användas av fler företag i koncernen tillkommer en tilläggsavgift.

Du som tidigare är registrerad användare av exempelårsredovisning enligt lagbegränsad IFRS kan förnya ditt abonnemang till kostnad av 17 000 kr exkl. moms. Du erhåller då en uppdaterad exempelårsredovisning (i Word) inklusive logglista med årets förändringar. Eventuella nyheter och uppdateringar med bäring på årsredovisningen levereras löpande vid behov via e-mail.

För beställning skicka ett mail till bankmallar@kpmg.se ange om kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress.

Exempelårsredovisning för försäkringsföretag enligt lagbegränsad IFRS för koncerner (inkl moderbolag)
Exempelårsredovisningen utgör en sammanfattning av de tillämpliga regelverken inklusive de särsvenska kraven och innehåller förslag på hur olika presentations- och upplysningskrav kan tillgodoses. Exempelårsredovisningen har anpassats för att inbegripa de olika slag av verksamheter som kan förekomma i försäkringsföretag medan de standarder som i normalfallet inte förekommer i försäkringsföretag har exkluderats. 

Försäkringsföretag erbjuds abonnemang på exempelårsredovisningen (i Word-format) inklusive två timmars introduktion med redovisningsspecialist till en engångskostnad av 35 000 kronor exklusive moms. Eventuella resekostnader tillkommer.

Om exempelårsredovisningen ska användas av fler företag i koncernen tillkommer en tilläggsavgift.

Du som tidigare är registrerad användare av exempelårsredovisningen enligt lagbegränsad IFRS kan förnya ditt abonnemang till en kostnad av 10 000 kr exkl. moms. Du erhåller då en uppdaterad exempelårsredovisning (i Word) inklusive logglista med årets förändringar. Eventuella nyheter och uppdateringar med bäring på årsredovisningen levereras löpande vid behov via e-mail.

För beställning skicka ett mail till bankmallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan