close
Share with your friends

Revision och Assurance

Revision och Assurance

Vår revision ger företag förutsättningar för goda affärer oavsett om du driver en mindre affärsrörelse eller en global koncern. Läs mer om revision!

Revision bygger förtroende och skapar trygghet mellan aktörer på marknaden

En komplett revisionsbyrå

Söker du en pålitlig revisionsbyrå för ett stabilt och långvarigt samarbete? KPMG Revision är en partner du kan lita på. Våra auktoriserade revisorer har bred och gedigen kompetens från flertalet branscher. Med KPMG Revision får du en professionell genomlysning av din verksamhet. En kvalificerad revisor bekräftar att den ekonomiska information ditt företag lämnar går att lita på och att interna processer och kontrollsystem fungerar.


Revision som banar väg för bättre beslut
Riktigt bra kontroll över din verksamhets finansiella information skapar trygghet. En korrekt genomförd revision på ert företag ger pålitligt underlag för smarta beslut, samtidigt som du får en bättre överblick över verksamheten. Dessutom ger våra revisorer dig en tydlig bild av var potentiella risker finns och vilka möjligheter till utveckling ditt företag har.

Revisionen ger även underlag för beslut vid till exempel kapitalanskaffning eller inför förbättring av administrativa rutiner. Likaså bygger revisionen förtroende gentemot ägare, kreditgivare, kunder, leverantörer och samhället i stort vilket bidrar till sänkta transaktionskostnader.


Hos oss är du i trygga händer
Ta inte beslut på osäkra grunder. Låt våra experter kvalitetssäkra ditt företags ekonomiska information. Kontakta oss!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan