close
Share with your friends

Revision och Assurance

Revision och Assurance

Vår revision ger företag förutsättningar för goda affärer oavsett om du driver en mindre affärsrörelse eller en global koncern. Läs mer om revision!

Revision bygger förtroende och skapar trygghet mellan aktörer på marknaden.

Revision – en tillförlitlig trygghet för verksamheten

Söker du en pålitlig revisionsbyrå för ett stabilt och långvarigt samarbete? KPMG Revision är en partner du kan lita på. Våra auktoriserade revisorer har bred och gedigen kompetens från flertalet branscher. Med KPMG Revision får du en professionell genomlysning av din verksamhet. En kvalificerad revisor bekräftar att den ekonomiska information ditt företag lämnar går att lita på och att interna processer och kontrollsystem fungerar.

 

Varför revision?

En oberoende revision ger dig trygghet och större förståelse för din verksamhet. Med rätt information har ni möjlighet att fatta bättre beslut i er verksamhet. 

 

Skapar trygghet

Riktigt bra kontroll över din verksamhets finansiella information skapar trygghet – både internt och externt. En korrekt genomförd revision på ert företag ger pålitligt underlag för smarta beslut, samtidigt som du får en bättre överblick över verksamheten. Dessutom ger våra revisorer dig en tydlig bild av var potentiella risker finns och vilka möjligheter till utveckling ditt företag har.

 

Ger beslutsunderlag

Revisionen ger även underlag för beslut vid till exempel kapitalanskaffning eller inför förbättring av administrativa rutiner. Likaså bygger revisionen förtroende gentemot ägare, kreditgivare, kunder, leverantörer och samhället i stort vilket bidrar till sänkta transaktionskostnader.

 

KPMG är en komplett revisionsbyrå

Ta inte beslut på osäkra grunder. Låt våra revisorer kvalitetssäkra ditt företags ekonomiska information med djup kunskap och integritet. 

Kontakta oss!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan