close
Share with your friends

Assurance Services

Assurance Services

Våra assurance-tjänster säkerställer att information som används av aktieägare och investerare är korrekt och fullständig. Vi bistår med vår expertis.

Vi säkerställer att information som används av aktieägare och investerare är korrekt.

Assurance-tjänster som omfattar mer än traditionell redovisningsrevision

Aktieägare och investerare blir allt mer intresserade av att förstå företagens totala affärsmodell och inte bara det kortsiktiga finansiella resultatet. Samtidigt är den utökade efterfrågade informationen ofta oreviderad.

Med våra tjänster inom assurance bidrar vi till att upprätthålla förtroendet genom att säkerställa att information som används av aktieägare, investerare och andra intressenter är korrekt och fullständig. Vi tillför värde utöver redovisningsrevisionen genom att granska värdedrivare så som avtalsstyrning, efterlevnadsrisker, interna kontroller och nyckeltal.


Varför välja KPMG som partner?
Som det sanna tvärkompetensföretag vi är, med expertis inom en mängd ämnesområden, har vi en stor konkurrensfördel i att erbjuda organisationer robusta tjänster inom assurance. Som revisorer och rådgivare kan och förstår vi organisationer, och vi tillför branschspecifik kunskap i varje åtagande med en djup förståelse för de frågor som din bransch och ditt affärsområde står inför.

Vi använder ett strukturerat och objektivt arbetssätt där vi använder vår professionella skepticism. Vi följer dessutom stränga standarder och särskilda standarder om oberoende. Detta gör oss till en naturlig partner för assurance-tjänster utöver redovisningsrevisionen.


Vi hjälper dig med:

 

Hittar du något du behöver hjälp med och vill diskutera närmare? Kontakta oss för ett första möte!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan