Assurance Services | KPMG | SE
close
Share with your friends

Assurance Services

Assurance Services

Med våra assurance-tjänster säkerställer vi att information som används av aktieägare och investerare är korrekt och fullständig.

Vi säkerställer att information som används av aktieägare och investerare är korrekt.

Våra assurance-tjänster omfattar mycket mer än traditionell redovisningsrevision. Aktieägare och investerare blir allt mer intresserade av att förstå företagens totala affärsmodell och inte bara det kortsiktiga finansiella resultatet. Samtidigt är den utökade efterfrågade informationen ofta oreviderad. Med våra assurance-tjänster bidrar vi till att upprätthålla förtroendet genom att säkerställa att information som används av aktieägare, investerare och andra intressenter är korrekt och fullständig. Vi tillför värde utöver redovisningsrevisionen genom att granska värdedrivare så som avtalsstyrning, efterlevnadsrisker, interna kontroller och nyckeltal.

Som det sanna tvärkompetensföretag vi är, med expertis inom en mängd ämnesområden, har vi en stor konkurrensfördel i att erbjuda organisationer robusta assurance-tjänster. Som revisorer och rådgivare kan och förstår vi organisationer, och vi tillför branschspecifik kunskap i varje åtagande med en djup förståelse för de frågor som din bransch och ditt affärsområde står inför.

Vi använder ett strukturerat och objektivt arbetssätt där vi använder vår professionella skepticism. Vi följer dessutom stränga standarder och särskilda standarder om oberoende. Detta gör oss till en naturlig partner för assurance-tjänster utöver redovisningsrevisionen.

Vi hjälper dig med:

• KPI Assurance
• Contract Assurance
• Compliance Assurance
• Sustainability Assurance
• Shared Service centre Assurance

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakta oss