Hållbart företagande står allt högre upp på agendan

I dag förväntas organisationer arbeta proaktivt med hållbarhetsfrågor som miljö och klimat, etiska frågor samt socialt ansvar. Kraven från marknaderna på en gedigen hållbarhetsstrategi samt extern kommunikation för att redovisa påverkan och utveckling ökar, och intressenters engagemang gällande hållbarhet ökar stadigt. KPMG:s Assurance & Sustainability Services hjälper dig att navigera kring hållbarhetsfrågor i ett allt mer komplext affärsklimat. Vi hjälper dig att omsätta dina planer om hållbart företagande och att möjliggöra mätbara resultat.

Vill din verksamhet arbeta mer aktivt med hållbart företagande? Kontakta våra specialister inom området.

Vi erbjuder en bredd inom området för hållbart företagande och KPMG:s hållbarhetstjänster är anpassade efter våra kunders behov. 

Våra uppdragsgivare är styrelser, ledningsgrupper, hållbarhetschefer och andra seniora beslutsfattare. Vi hjälper dem att förstå komplexa hållbarhetsrisker samt att tillvarata affärsmöjligheter. Vi bistår våra kunder i att integrera hållbart företagande i hela verksamheten och i kärnaffären. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att tillvarata möjligheterna, minska risken, förbättra lönsamheten och stärka förtroendet.

Varmt välkommen att kontakta oss för ett första möte.