close
Share with your friends
Anders Torgander

Anders Torgander

Partner

KPMG i Sverige

Anders har lång erfarenhet av redovisningsfrågor i finansiella företag med tyngdpunkten på särskilda frågeställningar i kreditinstitut såsom t ex säkringsredovisning och redovisning av kreditförluster.

Anders arbetar dels som en integrerad del i alla större revisionsuppdrag KPMG har i den finansiella sektorn, men också med fristående rådgivningsuppdrag till företag som inte har KPMG som revisorer.

Han bistår med redovisningsteknisk analys av komplicerade frågeställningar men också rådgivning vid införande av nya metoder och rutiner för att mer praktiskt lösa de konsekvenser som verksamheten får vid tillämpning av IFRS.

Kompetensområden
Accounting Advisory Services Internationella marknader Nationella marknader Risk Consulting Rådgivning
Utbildning och kvalifikationer
  • Civilekonom – Stockholms Universitet (inriktning redovisning och revision) 1991

  • Högre revisorsexamen – 1997

Funktion och specialisering
  • Accounting Advisory Services – specialiserad på redovisning av finansiella instrument, försäkringsavtal och leasing

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler