Finance transformation

Finance transformation

KPMG erbjuder kvalificerade tjänster inom Finance transformation. Med våra experter kan ni utveckla er ekonomifunktion till en strategisk partner.

Driv affärsvärde genom att utveckla ekonomifunktionen till en strategisk partner.

Driv affärsvärde genom att utveckla ekonomifunktionen till en strategisk partner

CFO:er runt om i världen strävar efter att skapa ett beslutsstöd som bidrar till bättre affärsbeslut. Av KPMGs Future of Finance-serie framgår att 9 av 10 tillfrågade ser Data & Analytics som en prioriterad investering och analysen skiftas allt mer från att vara beskrivande till att ge faktiska rekommendationer framåt. Samtidigt kämpar många ekonomiorganisationer med sin datakvalitet och hela 71% av VD:arna i vår globala studie har under de senaste åren förbisett datadrivna insikter för att istället lita på sin egen intuition och erfarenhet.

Stödet från modern teknologi (t.ex. molnbaserade tjänster, machine learning, robotisering, blockchain och artificiell intelligens) som implementeras i många organisationer, påverkar vilken kompetens som bör finnas inom ekonomifunktionen samt vilken operativ modell som är lämplig. Vi ser t.ex. att automatiseringen av processer påverkar hur bolag ser på outsourcingleverantörer och att geografi spelar en allt mindre roll.

Risk och kontroll är ett område som ständigt ligger högt upp på CFO:ers agenda – där ser vi att 60-70% av de manuella kontroller som utförs i bolag idag förväntas automatiseras inom en relativt snar framtid. Något som kommer att få stor påverkan på organisationen och hur riskarbetet (Enterprise Risk Management) utförs.

Vanliga utmaningar för våra kunder är att:

  • Säkerställa förstklassigt beslutsstöd.
  • Hitta sin optimala operativa modell för ekonomiorganisationen givet t.ex. automatiseringsagendan och höga krav på beslutsstöd och värdeskapande.
  • Göra rätt vägval avseende outsourcing och/eller Shared Service Centers samt optimera dessa relationer och säkerställa moderna kontrakt.
  • Säkerställa en strategisk personalplanering – attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.
  • Sätta den digitala agendan för ekonomifunktionen och standardisera, automatisera och digitalisera processer samt optimera systemstruktur och gränssnitt.

KPMGs experter hjälper er att skapa värde genom att:

  • Definiera ekonomifunktionens strategi och operativa leveransmodell.
  • Definiera ekonomifunktionens digitala strategi och transformationskarta.
  • Optimera beslutsstöd och styrning samt upphandla och implementera beslutsstödsystem.
  • Kartlägga, optimera och automatisera processer och system.
  • Etablera och/eller optimera Shared service centers för ekonomifunktionen samt utvärdera, upphandla och optimera outsourcingrelationer.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan