close
Share with your friends

Matilda Bergström

Management Consulting

KPMG i Sverige

Matilda Bergström ansvarar för utvecklingen av våra tjänster inom Finance Transformation.

Matilda har erfarenhet från att projektleda större transformationsprojekt och projekt som syftar till att sätta strategier för ekonomifunktioner, definiera och implementera operationella modeller för ekonomiorganisationer, definiera styrning och effektivisera gemensamma servicecenter, processeffektivisering och standardisering samt regelefterlevnad så som IFRS och FATCA.

Matilda är van att jobba i gränssnittet mellan verksamhet och IT samt har ett stort intresse för förändringsledning. Matilda har erfarenhet från flera sektorer men främst bygg-, energi- och banksektorn.

Kompetensområden

Efficient Finance Operations Financial Management Internationella marknader Management Consulting Nationella marknader Rådgivning
Matilda Bergström

Utbildning och kvalifikationer

  • Handelshögskolan i Stockholm, Magister i Företagsekonomi, Företagande och ledning

  • EDHEC Business school, Frankrike, Marketing

  • Lunds Universitet, Kandidat i Företagsekonomi

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan