close
Share with your friends
Matilda Bergström

Matilda Bergström

Management Consulting

KPMG i Sverige

Matilda Bergström ansvarar för utvecklingen av våra tjänster inom Finance Transformation.

Matilda har erfarenhet från att projektleda större transformationsprojekt och projekt som syftar till att sätta strategier för ekonomifunktioner, definiera och implementera operationella modeller för ekonomiorganisationer, definiera styrning och effektivisera gemensamma servicecenter, processeffektivisering och standardisering samt regelefterlevnad så som IFRS och FATCA.

Matilda är van att jobba i gränssnittet mellan verksamhet och IT samt har ett stort intresse för förändringsledning. Matilda har erfarenhet från flera sektorer men främst bygg-, energi- och banksektorn.

Kompetensområden
Efficient Finance Operations Financial Management Internationella marknader Management Consulting Nationella marknader Rådgivning
Utbildning och kvalifikationer
  • Handelshögskolan i Stockholm, Magister i Företagsekonomi, Företagande och ledning

  • EDHEC Business school, Frankrike, Marketing

  • Lunds Universitet, Kandidat i Företagsekonomi

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler