close
Share with your friends

Governance, Risk och Compliance (GRC)

Governance, Risk och Compliance (GRC)

Har ni frågor angående Compliance Risk? Våra experter har bred och gedigen erfarenhet inom GRC. Utforska våra rådgivningstjänster inom riskhantering!

Vi hjälper företag och organisationer att hantera sina risker och nå sina mål.

En effektiv riskhantering gör organisationer bättre rustade och ökar sannolikheten för att man når sina mål

Dagens dynamiska affärsmiljö ställer höga krav på företag och organisationers förmåga att hantera både risker och möjligheter på ett proaktivt sätt. Det handlar om att vara förberedd, men också att kunna förutse möjliga händelseförlopp. Risk uppstår endast i relation till målsättningar och de strategier, program och projekt som företag och organisationer använder för att nå sina mål. En effektiv riskhantering gör organisationer bättre rustade och ökar sannolikheten för att man når sina mål.
 
Vi hjälper er att uppnå effektiv riskhantering
KPMGs specialister inom GRC har metoder, processer och tekniker som hjälper företag och organisationer att hantera sina risker och nå sina mål. Vi har tillgång till ledande ramverk, framgångsrika case och specialister inom olika riskområden inklusive informationssäkerhet, oegentligheter och hållbarhetsfrågor.

Vi kan hjälpa ledningar att binda samman olika typer av funktioner inom Assurance och processer i företag och organisationer så att de arbetar på ett gemensamt sätt och på så sätt undviker dubbelarbete, onödiga gap i risktäckning samt åstadkommer maximal nytta.

Vi hjälper våra kunder med internrevision, intern styrning och kontroll, Enterprise Risk Management (ERM) och GRC för att utveckla funktioner och processer, samt för att sammanbinda dem i syfte att öka effektiviteten i företagens totala riskhantering.
 
Våra tjänster inom GRC hjälper dig med följande:
  • Träning och utbildning inom intern kontroll och riskhanteringsfrågor.
  • Fastställa mognadsnivå hos processer för intern kontroll och riskhantering.
  • Skapa processer för integrerad/combined assurance.
  • Förbättra riskrapportering med riskindikatorer som följer riskexponeringar.
  • Stöd vid förändringsarbete kring processer för riskhantering och GRC.
  • Värdeskapande internrevision.
  • Utvärdera och förbättra intern styrning och kontroll utifrån ledande ramverk.
Intressant? Kontakta gärna oss för ett första möte!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan