close
Share with your friends

Governance, Risk och Compliance (GRC)

Governance, Risk och Compliance (GRC)

Har ni frågor angående Compliance Risk? Med våra lösningar och expertis når ni hållbar framgång inom GRC. Utforska våra tjänster inom riskhantering!

Har ni frågor angående Compliance Risk? Utforska våra tjänster inom riskhantering!

Risk och Compliance – effektiv riskhantering

Dagens dynamiska affärsmiljö ställer höga krav på företag och organisationers förmåga att hantera både risker och möjligheter på ett proaktivt sätt. Det handlar om att vara förberedd, men också att kunna förutse möjliga händelseförlopp. Risk uppstår i relation till målsättningar och de strategier, program och projekt som företag och organisationer använder för att nå sina mål. En effektiv riskhantering gör organisationer bättre rustade och ökar sannolikheten för att målen uppnås.
 
För att möta dagens behov och framtidens utmaningar och möjligheter arbetar vi för att utveckla skräddarsydda digitala lösningar för kunder inom den privata och offentliga sektorn. Det inkluderar både KPMG:s framtagna verktyg och metoder samt nya innovativa tekniska lösningar som arbetas fram tillsammans med kunder i bl.a. KPMG:s Insights Center. Fokus ligger på hur KPMG kan hjälpa till på den digitala resan och möta framtidens risker med innovation och kvalitetssäkring, men också genom att effektivisera redan existerande processer.
 
Vi hjälper er att uppnå effektiv riskhantering
Våra experter inom GRC har metoder, processer och teknologi som hjälper företag och organisationer att hantera sina risker. Vi har tillgång till ledande ramverk, framgångsrika case och experter inom olika riskområden. Vi erbjuder coaching och utbildning inom alla GRC-områden. Utforska vårt utbud av tjänster inom Risk & Compliance. Våra konsulter finns redo för att besvara dina frågor och erbjuda den expertis er verksamhet behöver just nu!
 
Våra tjänster inom GRC:
  • Contract Compliance – Optimera nyttan och minska risken i era ingångna avtal
  • Compliance – Skapa effektivitet och säkerhet i er regelefterlevnad
  • Internrevision – Skapa värde i ert företag med hjälp av internrevision
  • Intern styrning och kontroll – Fastställ mognadsnivå hos processer för intern kontroll och riskhantering
  • ICFR – Stöd i och hantering av risker avseende finansiell rapportering
  • Enterprise Risk Management – Stöd vid förändringsarbete kring processer för riskhantering och GRC
  • AML – Åtgärder mot penningtvätt
  • Financial Crime Prevention – Utveckla och effektivisera ert arbete mot finansiell brottslighet
 
Hör av er till oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er med era utmaningar!
 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan