close
Share with your friends

Enterprise Risk Management

Enterprise Risk Management

Hur jobbar ni med Enterprise Risk Management i verksamheten? KPMG:s experter kan hjälpa er att utveckla en mer effektiv riskhantering.

Dags för nästa steg inom Enterprise Risk Management? Läs mer om KPMGs arbete inom ERM.

Med effektiv riskhantering följer ökad flexibilitet

Idag upplever många verksamheter en eskalerande våg av förändring – ny revolutionerande teknik, innovativa affärsmodeller, en förändrad konkurrensbild och ändrade geopolitiska förhållanden.

I takt med att omvärlden förändras skapas även nya normer för att hantera och styra risk vilket kräver att strategier omprövas för att möta plötsligt uppkomna hot och möjligheter. Med effektiv riskhantering följer ökad flexibilitet där verksamhetens potential att anpassa sig efter inre och yttre förändringar ökar möjligheten att nå de för verksamheten satta målen.

KPMG har länge hjälpt företag där vi tillsammans utvärderar, designar och utvecklar ramverket för riskhantering för att skapa värde för organisationen. Vi har specialister inom olika typer av risk och erfarenhet av såväl offentligt ägda som privata verksamheter av olika storlek, vilket innebär att vi byggt upp en stor erfarenhetsbank.

Det här kan KPMG hjälpa till med:

 • Analys och utvärdering av riskhanteringsprogrammets nuvarande mognadsnivå
 • Delge observationer och rekommendationer till förbättring i linje med internationell bästa praxis
 • Definition av riskaptit och toleransnivå
 • Tillhandahålla förbättrad verksamhetsövergripande riskinformation nödvändig för att stötta strategiska beslut
 • Riskanalys för att förstå hur risker hänger samman och kan korreleras
 • Utveckling av riskrapportering inklusive KRI:er
 • Definiera governance struktur med roller och ansvarsförhållanden
 • Verktyg för dokumentation och monitorering av risk
 • Assurance kartläggning
 • Utbildning
 • Dynamic Risk Assessment

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan