Financial Crime Prevention – med en holistisk och digital ansats

Företag i Sverige och övriga världen har historiskt sanktionerats med stora belopp för brister inom Financial Crime Prevention. Det är inom detta område de högsta sanktionerna har delats ut i norden och runt om i världen.

Financial Crime Prevention kommer fortsatt att vara av hög prioritet hos tillsynsmyndigheterna under kommande år. Detta då brister hos enskilda företag även får stora negativa konsekvenser för samhället och det finansiella systemet i stort. Dessutom arbetar många organisationer i dag silobaserat med områden som penningtvätt, terrorfinansiering, sanktioner, mutor, bedrägerier, korruption och skattebrott, vilket ofta utgör ett ineffektivitetsproblem i form av flera olika system och utredningsverktyg och redundanta arbetsmoment.

KPMG hjälper våra kunder att arbeta med Financial Crime Prevention ur ett holistiskt perspektiv för att tillsammans med nya tekniska lösningar och datadriven analys skapa effektiva och holistiska Financial Crime Prevention-program.

Financial Crime Prevention Transformation

Med lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder genom omfattande och komplexa förändringsprojekt och expertkunskap inom samtliga områden inom Financial Crime Prevention kan vi hjälpa er att transformera er verksamhet och tillhörande processer. Genom innovativa, tekniska lösningar och ett holistiskt angreppssätt kan vi tillsammans bland annat:

 • Bättre förstå den samlade riskbilden inom Financial Crime Prevention-området.
 • Dra nytta av synergier av de olika arbetssätt samt den samlade data och kompetens man har inom organisationen på ett mer effektivt sätt.
 • Minska kostnader genom att minimera antalet system, utredningsverktyg och redundanta arbetsmoment.
 • Möjliggöra bättre kundupplevelser genom att undvika duplicering mot kunden.

Digitalisering och automatisering av Financial Crime Prevention-processer

Företag står inför stora förändringar och för att förbli konkurrenskraftiga måste de ta sig an nya teknologier och hitta sätt att bli mer agila och effektiva i sitt arbetssätt. KPMG har stor kunskap om digitalisering och automatisering för att kunna erbjuda en effektiv och automatiserad helhetslösning för en modern och compliant riskhantering. Vi samarbetar också med ledande teknikföretag inom området.

Projekt för att automatisera processer med syfte att motverka Financial Crime är komplexa och kräver kunskap om risker, processutveckling, metoder för styrning och kontroll, utredningsmetodik, IT-infrastruktur, datakvalité, systemstöd och regelverk.

KPMG Sverige har med sitt globala nätverk en lång erfarenhet av att med teknisk innovation bedriva digitaliseringsprojekt för att hjälpa kunder att på ett resurseffektivt sätt kunna motverka finansiell brottslighet.

KPMG bistår även våra kunder med bland annat:

 • Strategiska rådgivningstjänster över hela livscykeln för AML, CTF, sanktioner, mutor, bedrägerier, korruption och skattebrott.
 • Riskbedömning och framtagande av styrande dokument.
 • Design av organisation, processer och kontroller.
 • Modellering och riskklassificering av kunder.
 • IT-infrastruktur kopplat till transaktionsmonitoreringssystem.
 • Modellering, scenarioanalys och utredningsmetodik kopplat till transaktionsmonitorering.
 • Datadriven analys, remediation och offboarding.
 • Modellriskhantering och validering.

Om ni har några frågor eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa er, kontakta oss!