Optimera dina affärsmål

Disruptiv ny teknik och förändrade kundbehov skapar både möjligheter och hot i form av nya marknader och kanaler. Företag behöver därför bli mer agila och ha större kontroll av sin strategi och verksamhetsprocesser.

KPMG erbjuder skräddarsydda lösningar för både dagens och morgondagens utmaningar.​ Vårt team inom Strategy & Operations fokuserar på grundläggande affärsfrågor – att hantera risker, öka intäkter och kontrollera kostnader. KPMG hjälper företag att identifiera risker och optimera verksamheten som används för att stödja deras strategiska affärsmål och finansiella mål. 

Tjänster

  • Strategy
  • Business Transformation
  • Supply Chain
  • Procurement
  • Strategic Workforce
  • Healthcare
Kontor i Sverige

Kontakta oss

Strategy

Strategy

Strategy arbetar med tillväxtstrategi, verksamhetsstrategi och kostnadsoptimering. Behöver du även hjälp med innovationsstrategi och transformation i ditt företag? Våra experter finns här för dig. Teamet är en del av KPMG:s Global Strategy Group som består av omkring 2 000 strategikonsulter.

Business Transformation

Business Transformation

Business Transformation stöttar dig i att få bästa möjliga upplägg för att möta dina kunder, genom att optimera funktioner för sälj, marknad och kundservice. Vi hjälper dig med vägval och operativmodeller för att möjliggöra skiften i form av nya kunder, marknader eller kanaler. Vi skapar förutsättningar för lyckade transformationer genom att nyttja analys av kundens data samt KPMG:s internationella experter.

Supply chain

Supply Chain

Med vårt globala nätverk och digitala lösningar hjälper KPMG:s Supply Chain-team företag att förbättra sin fysiska verksamhet och bättre kunna hantera de stora förändringar och störningar de senaste åren medfört. Vi jobbar till exempel med frågor som rörelsekapital och lager, planering och nätverksoptimering.

Procurement

Procurement

Effektiva inköp driver lönsamhet och har en allt mer väsentlig strategisk betydelse för organisationers framgång. Procurement hjälper dig med att reducera kostnader, öka effektivitet, förbättra samarbete såväl internt som med externa partners, identifiera och minimera risker, öka värdeskapande och optimera försörjningskedjor.

Strategic workforce

Strategic Workforce

Strategic Workforce tillhandahåller lösningar som identifierar nyckelpersoners frågor och utvecklar den övergripande personalagendan. Strategic Workforce hjälper även dig som HR-utövare att bestämma vad du behöver veta för att identifiera framsteg i dina personalprogram.

Healthcare

Healthcare

Healthcare stöttar både privata och offentliga kunder inom hälso- och sjukvård med analys, rådgivning och verksamhetsutveckling. Vi arbetar i nära samverkan med dig som kund för att skapa förutsättningar för en god och nära vård som möter dagens och framtidens behov. Vi är branschspecialister som genom KPMG:s bredd kan erbjuda tillgång till samtliga expertkompetenser inom KPMG:s nationella och internationella nätverk.