close
Share with your friends
Mattias Brus

Mattias Brus

Affärsrådgivning

KPMG i Sverige

Mattias har sin bakgrund inom försäkringsbranschen och har arbetat med frågor inom pensionsområdet i mer än 15 år.

Sedan 2012 leder han KPMGs pensionsgrupp inom Deal Advisory och har dessförinnan arbetat med motsvarande uppdrag för en konkurrerande revisions-/konsultfirma. Under senare år har Mattias fokuserat på uppdrag som involverar pensionsfrågor i samband med företagsförvärv och omstruktureringar samt pensionsrevision av multinationella och noterade koncerner.

Mattias har stor erfarenhet av kollektivavtalade och företagsövergripande pensionsplaner, individuella avtal för ledande befattningshavare och frågor kopplade till pensionsskuldsvärderingar samt redovisning av pensioner (IAS19, USGAAP, Swe GAAP).

Kompetensområden
Deal Advisory Rådgivning
Utbildning och kvalifikationer
  • Ek. kand. i företagsekonomi, Umeå universitet

  • Management, University of Otago, New Zealand

Ackreditering
  • Diplomerad livförsäkringsrådgivare, IFU

Engagemang
  • Sveriges representant i KPMG International Pensions Leader Group

  • KPMG Sverige pensionsnätverk

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler