Erika Roos

Erika Roos

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Erika började på KPMG 2019 och är ansvarig för skatt inom ideell sektor. Erika har arbetat med inkomstskatt i över 10 år. Erika lämnar i sitt arbete råd till stiftelser, ideella föreningar och trossamfund i olika frågor på såväl det civilrättsliga som det skatterättsliga området. Erika arbetar också med pensionsfrågor och är med i KPMG:s pensionsnätverk. Erika biträder även kunder vid skatteprocesser samt vid besvarandet av Skatteverkets förfrågningar.

Kompetensområden
Foundations Ideella organisationer Skatt
Utbildning och kvalifikationer
  • Affärsjuridisk examen, Handelshögskolan Jönköping, 2009

  • Utlandstermin, City University of Hong Kong, 2007

Engagemang
  • Föreningen Stiftelser i Samverkans arbetsgrupp, skatt

  • Lärare på interna kurser (främst inom ideell sektor).

  • Föreläsare på externa seminarier för kunder (främst inom ideell sektor)

  • KPMG Sverige pensionsnätverk

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler