close
Share with your friends
Erika Roos

Erika Roos

Skatterådgivare/Ansvarig skatt ideell sektor

KPMG i Sverige

Erika började på KPMG 2019 och är ansvarig för skatt inom ideell sektor. Erika har arbetat med inkomstskatt i över 10 år. Erika lämnar i sitt arbete råd till stiftelser, ideella föreningar och trossamfund i olika frågor på såväl det civilrättsliga som det skatterättsliga området. Erika biträder även kunder vid skatteprocesser samt vid besvarandet av Skatteverkets förfrågningar.

Kompetensområden
Foundations Ideella organisationer Skatt
Utbildning och kvalifikationer
  • Affärsjuridisk examen, Handelshögskolan Jönköping, 2009

  • Utlandstermin, City University of Hong Kong, 2007

  • Föreningen Stiftelser i Samverkans arbetsgrupp, skatt

  • Lärare på interna kurser (främst inom ideell sektor).

  • Föreläsare på externa seminarier för kunder (främst inom ideell sektor)

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler