close
Share with your friends

Deal Advisory

Deal Advisory

Står ni inför ett förvärv eller uppköp? KPMG erbjuder rådgivning i samband med diverse transaktioner, likväl stöd i både köp- och säljprocesser.

Vårt fokus är att skapa värde och att minska transaktionsrisker.

Vårt Deal Advisory-team gör transaktioner till en trygg affär

Dagens företagare har allt större press på sig att leverera bättre och varaktiga resultat till intressenterna. I varje del av konjunkturcykeln finns det behov av förvärv, försäljningar och samgåenden – oavsett om det handlar om att växa genom förvärv eller att skapa bättre förutsättningar för existerande verksamheter genom försäljning av delar av verksamheten. Och i de fall som verksamheten inte utvecklas enligt plan kan istället en omstrukturering vara aktuell. De möjliga utfallen är många, och besluten likaså.

Känner ni igen er?
Det finns lika många scenarion som företag. Flera av ovan nämnda moment kan vara både komplexa och riskfyllda. Utan rätt strategi, stöd och kompetens kan varje steg i processen vara en stor utmaning, oavsett storlek på bolag.

Minskade transaktionsrisker och ökat värde
Våra Deal Advisory-team kombinerar ett globalt tänkesätt och lokala erfarenheter med djup branschkunskap och överlägsna analytiska verktyg som hjälper dig att navigera i en komplex, fragmenterad process. Med hjälp av våra Deal Advisory experter skapar vi värde samtidigt som vi minskar transaktionsrisker på ett snabbt och resultatorienterat sätt.

Vi erbjuder Deal Advisory tjänster när ni ska:

Vi ger även råd i situationer där verksamheter fått svårigheter att uppfylla de krav som kreditgivare ställer. Det kan t.ex. vara bolag i likviditetskris eller med refinansieringsbehov. Vi ger råd antingen direkt till verksamheterna eller till deras kreditgivare och ägare.
Tack vare vår långa erfarenhet inom Deal Advisory och vårt stora internationella nätverk har vi skapat en bred bas av expertis där samtliga parter fokuserar på att leverera konkreta och hållbara resultat, även i de mest komplexa situationer. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa er verksamhet på bästa sätt!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan