Deal Advisory har lång erfarenhet av transaktioner | KPMG | SE
close
Share with your friends

Deal Advisory

Deal Advisory

KPMG erbjuder stöd i köp- och säljprocesser samt rådgivande analystjänster för varje steg under transaktions- eller finansieringsprocessen.

Vårt fokus är att skapa värde och att minska transaktionsrisker.

Vi har lång erfarenhet av transaktioner och av att agera rådgivare i de allra flesta situationer.

Företag har idag allt högre press på sig att leverera bättre och varaktiga resultat till intressenterna. I varje del av konjunkturcykeln finns det behov av förvärv, försäljningar och samgåenden – oavsett om det handlar om att växa genom förvärv eller att skapa bättre förutsättningar för existerande verksamheter genom försäljning av delar av verksamheten. Det kan även vara så att verksamheten inte utvecklas enligt plan och behöver omstruktureras. I andra fall genomförs utveckling av verksamheten lämpligast i form av större projekt eller omfattar olika former av upphandling och varje del kan vara komplex och riskfylld. Utan rätt strategi, stöd och kompetens kan varje steg i processen vara en stor utmaning.

Varför KPMG?
Våra specialistteam kombinerar ett globalt tänkesätt och lokala erfarenheter med djup branschkunskap och överlägsna analytiska verktyg som hjälper dig att navigera i en komplex, fragmenterad process. Vårt fokus är att skapa värde och att minska transaktionsrisker på ett snabbt och resultatorienterat sätt.

Vi ger även råd i situationer där verksamheter fått svårigheter att uppfylla de krav som kreditgivare ställer. Det kan t.ex. vara bolag i likviditetskris eller med refinansieringsbehov. Vi ger råd antingen direkt till verksamheterna eller till deras kreditgivare och ägare.

Ytterligare specialistområden är infrastrukturaffärer där vi agerar som strategiska rådgivare vid olika former av transaktioner och utvecklingsprojekt.

Vi har lång erfarenhet av transaktioner och av att agera rådgivare i de allra flesta situationer och har även ett stort internationellt nätverk samt fokuserar på att leverera konkreta resultat. Med vår breda bas av erfarna specialister inom områden som t.ex. strategisk och kommersiell due diligence, M&A, skatt, finansieringsfrågor, finansiell due diligence, operationell due diligence, värdering och kapitalmarknadsfrågor kan vi ge råd även i komplexa situationer.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt