close
Share with your friends

Köpa företag

Köpa företag

KPMG stöttar dig genom hela förvärvscykeln – från strategi och identifiering av företag till utvärdering av tillgångarna och värdeförverkligande.

Vi hjälper dig att identifiera väsentliga risker och stöttar dig genom hela förvärvscykeln

Vi stöttar dig genom hela förvärvscykeln

När du planerar ditt företags tillväxtstrategi genom förvärv kommer du att stöta på en rad olika beslutspunkter. Från att identifiera potentiella marknader och potentiella företag till att använda dig av en effektiv transaktionsprocess och realisera värdet, så hjälper vi dig att navigera kring komplexiteten i att köpa ett företag, och uppnå värde i alla led.

Vi hjälper dig att identifiera väsentliga risker och stöttar dig genom hela förvärvscykeln – även kring de mest komplexa affärerna. Vi hjälper dig att justera dina strategiska affärsmål, se potentiella möjligheter, upprätthålla efterlevnad och öka värdet av företaget.

Våra integrerade specialistteam hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna under de kritiska stadierna av planering och genomförande vid förvärvet:

  • Strategi: Hur gör jag för att maximera aktieägarvärdet och kapitalavkastningen?
  • Identifiering av företag: Vilka företag kan jag förvärva i mina tillväxtmarknader?
  • Utvärdering: Vad är tillgångarna värda för mig?
  • Utförande: Hur får jag affären genomförd till rätt pris?
  • Pre-close: Hur planerar jag för en lyckad dag 1?
  • 100 Dagar: Hur planerar jag för att för att leverera transaktionsvärdet?
  • Värdeförverkligande: Hur gör jag för att maximera värdet?

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan