close
Share with your friends

Corporate Finance – Köpa och sälja företag

Corporate Finance (M&A)

KPMG stöttar dig genom hela transaktionscykeln – rådgivning kring både förvärv och försäljning av bolag.

Rådgivning vid förvärv och försäljning av bolag. Vi stöttar genom hela transaktionscykeln.

Vi stöttar dig genom hela transaktionscykeln

Vårt Corporate Finance-team har lång erfarenhet av projektledning och rådgivning i samband med förvärv och försäljning av bolag inom ett flertal olika branscher. Vi har en global närvaro med kontor i över 80 länder och ett brett internationellt nätverk av köpare och säljare.

 

Sälja företag

Vill ni sälja ert bolag är vi med som rådgivare genom hela transaktionsprocessen, från start till mål, för att maximera värdet för ägarna och avlasta företagsledningen så att de kan fokusera på den dagliga verksamheten. Vi hjälper till med framtagandet av marknadsföringsmaterial, finansiell analys, identifiering och kontakt med potentiella köpare, utvärdering av bud och stöd vid förhandling och tillträde.

 

Köpa företag

Är ni intresserade av att förvärva ett annat bolag stöttar och projektleder vi er genom hela förvärvsprocessen och erbjuder bland annat hjälp med att identifiera och utvärdera potentiella förvärvsobjekt, finansiell analys och värdering, synergianalyser och förhandling.

 

Kontakta oss nedan!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan