close
Share with your friends

Integration & Separation

Integration & Separation

Planerar ni att göra ett förvärv eller sälja av en del av verksamheten? Vi erbjuder rådgivning både vid nyförvärv, sammanslagningar och avyttringar.

Vi erbjuder rådgivning inom operationell integration av förvärv och sammanslagningar.

KPMG arbetar aktivt med kunder längs hela integrationsresan

Vi erbjuder rådgivning inom operationell integration av förvärv och sammanslagningar samt rådgivning vid separationer och avyttringar. Bred insikt i våra kunders M&A aktiviteter samt god förståelse för de funktioner som påverkas i ett företag, präglar de strategier och planer vi rekommenderar. Genomförande av de komplexa projekt som följer görs tillsammans med kund och inkluderar ofta lokal KPMG rådgivning (skatt, juridik, m.m.) i de länder våra globala kunder befinner sig.

Företagsintegration
KPMG Sverige har dedikerade specialister som hjälper kunder förstå, planera för och fånga värden vid förvärv och sammanslagningar. Tillsammans med vårt globala nätverk har vi genomfört mer än 500 integrationsprogram för kunder i en mångfald av industrier.

De potentiella värdet från ett förvärv är naturligtvis avhängigt av hur väl det nya bolaget passar in i köparens ekosystem. Det verkliga värdet som genereras kommer till stor del drivas av hur den operationella integrationen genomförs och hur risker hanteras längs vägen.

KPMG arbetar aktivt med kunder längs hela integrationsresan före deal (genom integrationsstrategi, synergiuppskattning, integrationsplanering, Dag 1-beredskap) och efter deal (genom exekvering av 100 dagarsplan och integrationsprogram).

Separationer/Carve-outs
Avyttringar och carve-outs har skapat stora värden för köpare och säljare de senaste åren. För säljaren kan det till exempel röra sig om att stärka balansräkningen genom försäljning av icke-strategisk verksamhet eller handla om att skapa en ny strategisk inriktning genom en spin-off eller vara resultatet av ett regulatoriskt krav på försäljning av en affärsenhet.

Det är en attraktiv resa i många situationer men långt ifrån enkel. Komplexiteten runt genomförandet av en separation skall inte underskattas då förändringen ofta berör hela operativmodellen (anställda, processer, system, styrning, m.m.) och samtliga externa intressenter (kunder, myndigheter, m.m.). Utförandet bör ske väl kontrollerat och tillräckligt snabbt för att säkra värde till låg risk för köpare och säljare. Detta kräver god planering och exekvering samtidigt som det dagliga arbetet med övrig verksamhet skall upprätthållas.

Vi hjälper kunder längs hela resan från utvärdering av separationsmöjligheter och dess potentiella värdeskapande till detaljering av separationsplaner och exekvering av separationsprogram.

  • Vilken typ av separation är optimal?
  • Vilka är nyckelrisker vid separation och hur motverkar vi dessa?
  • Hur kommer enheten drivas vid deal close? Som standalone?
  • Vilka tjänster kommer behöva TSA (Transition Service Agreement) eller ett LTA (Long Term Agreement) och hur skall dessa implementeras?
  • Hur görs en smidig förflyttning från en ägare till nästa utan att tumma på operationell integritet? Till minimerat värdeläckage?

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra specialister.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan