Regelverk och finansiell riskhantering

Regelverk och finansiell riskhantering

Finansiell riskhantering är en viktig uppgift för ledning i företag och organisationer. KPMG:s experter ser till att ni lever upp till regelverkskrav.

Att hantera risker är en viktig uppgift för ledningen i företag och organisationer.

Proaktiv finansiell riskhantering blir allt viktigare

Riskhantering får allt större fokus i dagens företagande – och det med all rätt. Ett proaktivt förhållningssätt till risk ger långsiktiga resultat och stabilitet i annars oroliga tider. Finansiell riskhantering sträcker sig över hela verksamheten och syftar till förmågan att identifiera, mäta och kontrollera risker. Vår metodik bygger på lång erfarenhet och ger en praktisk vägledning i konkreta situationer. Vi arbetar med översyn av företagets riskprofil och ger förslag på strategier för hållbar riskhantering.

Experter inom riskhantering
Våra experter hjälper er vid implementering av oberoende riskfunktioner, ger stöd till ledningen vid framtagande av styrdokument och mycket annat. Vår expertis sträcker sig från konkret rådgivning till att fylla vakanta tjänster i er organisation. Vi kan också leda skräddarsydda utbildningar, och arrangerar med jämna mellanrum seminarier inom våra tjänsteområden vilket är ett utmärkt sätt att bredda sina kunskaper, sitt kontaktnät och bli uppdaterad om det senaste på marknaden.

GAP-analys AML
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är ett fokusområde hos såväl svenska som utländska myndigheter och sanktionsavgifter har tilldelats i miljardbelopp. I tillsynsrapporter understryks vikten av god intern styrning och kontroll och myndigheterna konstaterar att instituten har brister avseende åtgärder till följd av intern och extern rapportering, resurstillsättning och brist på kompetens, avsaknad av riskstrategi, modellriskvalidering och transaktionsmonitorering. En effektiv hantering av institutets penningtvätt-, och terroristfinansierings risker är väsentligt för att skydda institutet, dess ledning och styrelse ifrån sanktioner. Läs mer här.

Behöver du hjälp?
KPMG erbjuder ledande experter inom finansiell riskhantering som har lång erfarenhet från den finansiella sektorn. Vårt mål är att ni ska ha en effektiv och ändamålsenlig organisation som lever upp till nya och förändrade regelverkskrav.

Tveka inte att höra av dig till oss för att få veta mer om vad vi kan erbjuda, hur vi arbetar och hur vi kan stödja dig i framtiden. Vi ser fram emot vidare kontakt och samarbete!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan