Olof Arwinge

Olof Arwinge

PhD, Head of Governance, Risk and Compliance

KPMG i Sverige

Olof är Ekonomie doktor och Director inom KPMG Advisory. Olof är specialiserad inom internrevision, intern styrning och kontroll samt ERM och GRC-tjänster och har skrivit flera böcker inom dessa områden.

Kompetensområden

• Intern styrning och kontroll
• Riskhantering (ERM)
• Governance, Risk och Compliance (GRC)
• Internrevision
• Combined assurance
• Tredjeparts Risk
 

Kompetensområden
Rådgivning
Utbildning och kvalifikationer
  • Ekonomie Doktor, Uppsala Universitet

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler