close
Share with your friends

Forensic

Forensic

Håndtering af risici i en kompleks verden.

Håndtering af risici i en kompleks verden.

At forebygge, afsløre og reagere i jeres virksomhed.

For at sikre compliance med gældende lovgivning og risici på vækstmarkeder må virksomheder og virksomhedsledere have styr på og modarbejde risikoen for svindel såvel internt som eksternt i virksomheden. Det er vigtigt, at virksomheden arbejder henimod processer, der kan hjælpe med at forebygge, afsløre og reagere på disse risici.

I Forensic hjælper vi med at forebygge, afsløre og reagere på illegale og uetiske handlinger i jeres virksomhed.

Vores kerneydelser består af:

  • Forebyggelse
    Vi støtter jeres virksomhed i at skabe passende processer og risikohåndteringsprocedurer, så uhensigtsmæssigheder så vidt muligt undgås.
  • Afsløring
    Vi hjælper via interne og eksterne undersøgelser jeres virksomhed med at klarlægge mulige hændelser af uetisk og illegal karakter.
  • Reaktion
    Vi hjælper virksomheder i bestræbelserne på at reagere passende og udføre korrigerende handlinger, når problemer opstår.

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel