Da omfanget af klimaforandringer bliver stadig sværere at ignorere, anser virksomheder og investorer klimaforandringer for ikke kun at udgøre en langsigtet miljømæssig udfordring, men også for at være en aktuel og langsigtet finansiel risiko.

KPMG hjælper virksomheder med at udvikle modstandsdygtige klimastrategier ved at rådgive om styring af og oplysning om klimarisici, lige fra CO2-emissioner, til at sætte ambitiøse mål og rapportere til investorer. I den forbindelse kan vi assistere med at implementere de anbefalinger, som Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) har udarbejdet for, hvordan virksomheder skal oplyse deres væsentlige klimarelaterede risici til interessenter med finansiel interesse. 

KPMG kan assistere med:

  • Klimaforandringsstrategi
  • Scope 1-3 CO2-fodaftryk
  • Målsætning
  • Kortlægning og styring af klimrelaterede risici
  • Analyse af scenario ved hjælp af avancerede analyseværktøjer til at forstå jeres virksomheds robusthed i forskellige klimascenarier.
  • Implementering af investeringsstrategier med henblik på at reducere klimarelaterede risici 
  • Anvendelse af anbefalinger fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).