Vi kombinerer dyb sektorviden, førende analytiske værktøjer og en global tankegang forankret i lokal ekspertise til at hjælpe jer med at nå jeres mål. Vores integrerede team af specialister assisterer jer med at navigere i en kompleks, fragmenteret proces, så I kun behøver at fokusere på at tage de rigtige, afgørende beslutninger.

Vi tilbyder jer fuldt integrerede ydelser, der spænder over hele jeres transaktionsproces – fra fastlæggelse af jeres M&A-strategi til, at transaktionen er gennemført og efterfølgende integreret.

Vores danske transaktionsteam består af mere end 30 specialister med bred M&A-erfaring. Vi er en del af et globalt KPMG-netværk på mere end 7.300 dedikerede transaktionsspecialister.

Opkøb
Skal I købe en virksomhed, hjælper vi jer med at stille og få besvaret essentielle spørgsmål gennem købsprocessen – fra indledningsvis at udvikle jeres opkøbsstrategi til at realisere den værdi, I forventer at opnå ved opkøbet.

Frasalg
Skal I sælge jeres virksomhed eller dele af den, arbejder vores specialister tæt sammen med jer gennem salgsprocessen – fra at udvikle jeres exit-strategi, maksimere værdien af det aktiv, I sælger, til at gennemføre frasalget.

Restrukturering
Er jeres virksomhed i økonomiske vanskeligheder, og har I behov for at forbedre dens resultater, kan vi assistere jer med at prioritere de problemstillinger, I står over for og fokusere på igen at finde den rette vej til vækst.

Finansiering
En optimal finansieringsstruktur er afgørende for bæredygtig vækst. Vi bistår jer med at rejse kapital – både gæld og egenkapital – fra I overvejer jeres strategi til, at den endelige finansieringsstruktur er på plads.

Partnerskab
At indgå i et joint venture eller forretningsmæssigt partnerskab involverer specialiserede kompetencer. Vi støtter jer gennem hele processen ved at bruge vores globale, gennemprøvede værktøjer og indsigt i lokale markeder.