close
Share with your friends

Transformation af finansfunktion og udarbejdelse af strategi

Transformation af finansfunktion og strategi

Mange virksomheder ønsker at transformere finansfunktionens rolle til at være en strategisk samarbejdspartner.

Mange ønsker at transformere finansfunktionens rolle til at være en strategisk partner.

Mange virksomheder ønsker at transformere finansfunktionens rolle til at være en strategisk samarbejdspartner, der sammen med den øvrige ledelse sikrer det optimale beslutningsgrundlag og bidrager til virksomhedens vækst og forbedret finansiel performance.

Vi rådgiver om denne proces og hjælper kunder med at definere finansfunktionens rolle i arbejdet med at drive strategiske indspil til forretningen, herunder design og implementering af ny finansfunktion, etablering og optimering af processer samt design af leverancer f.eks. controlling-model og etablering af business partner-funktionen.

KPMG rådgiver CFO'en om at formulere en klar vision og strategi for finansfunktionen samt analyserer funktionens performance. Vores koncept omfatter kortlægning og evaluering af finansfunktionen og danner udgangspunkt for vores anbefalinger til en ny optimeret driftsmodel, der baserer sig på "best practice" og er tilpasset forretningsstrategien. Arbejdet med transformation af finansfunktionen omfatter typisk en detaljeret gennemgang af understøttende teknologi, kompetencer og governance samt efterfølgende evaluering af match mellem performance og de forretningsmæssige succeskriterier og ambitioner.

Følgende emner er omfattet:

  • Transformation af finansfunktion 
  • Udarbejdelse af vision og strategi for finansfunktion
  • Organisering af ny finansfunktion 
  • Etablering og implementering af driftsmodel
  • Business Partnering-koncept

Følg os

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Tilbudsforespørgsel