Det er blevet gældende praksis at inkludere ESG- (miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige) forhold i investeringsbeslutninger. For finansielle institutioner, kapitalforvaltere, banker og pensionsselskaber spiller ESG-forhold en væsentlig rolle for at undgå negativ påvirkning og bidrager til bæredygtig udvikling via de rette investeringer.

Bæredygtig finansiering har til hensigt:

1. At forbedre den finansielle verdens bidrag til bæredygtig og inkluderende vækst samt afhjælpning af klimaforandringerne.

2. At forbedre finansiel stabilitet ved at inkorporere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) faktorer i investeringsbeslutninger.

Ændringer i samfundets forventninger til den finansielle sektor skaber efterspørgsel efter ESG-data og bæredygtig finansiering. Nutidens investorer står i dag over for udfordringer i form af større fokus på ESG-rapportering, ny lovgivning om bæredygtig finansiering, manglende standardisering og en ændret risikoprofil til et mere langsigtet perspektiv.

KPMG kan assistere med:

  • ESG-forhold & bæredygtig finansieringsstrategi, ledelse, praksis og procesudvikling.
  • Benchmarke en virksomheds ESG-forhold med sammenlignelige virksomheder
  • Støtte engagement og aktivt ejerskab
  • ESG-rapportering - udvikle, optimere og overvåge ESG-nøgletal og performance
  • Rapportering til diverse indeks (MSCI, FTSE, DJSI, Sustainalytics mv.)
  • Anvendelse af anbefalinger fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
  • Erklæringsafgivelse på ESG- og bæredygtighedsrapportering.