close
Share with your friends

ESG-forhold & bæredygtig finansiering

ESG-forhold & bæredygtig finansiering

Bæredygtig finansiering har til hensigt at forbedre den finansielle verdens bidrag til bæredygtig og inkluderende vækst.

Bæredygtig finansiering vil forbedre bidraget til bæredygtig og inkluderende vækst.

Det er blevet gældende praksis at inkludere ESG- (miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige) forhold i investeringsbeslutninger. For finansielle institutioner, kapitalforvaltere, banker og pensionsselskaber spiller ESG-forhold en væsentlig rolle for at undgå negativ påvirkning og bidrager til bæredygtig udvikling via de rette investeringer.
 

Bæredygtig finansiering har til hensigt:
 

1. At forbedre den finansielle verdens bidrag til bæredygtig og inkluderende vækst samt afhjælpning af klimaforandringerne.

2. At forbedre finansiel stabilitet ved at inkorporere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) faktorer i investeringsbeslutninger.

Ændringer i samfundets forventninger til den finansielle sektor skaber efterspørgsel efter ESG-data og bæredygtig finansiering. Nutidens investorer står i dag over for udfordringer i form af større fokus på ESG-rapportering, ny lovgivning om bæredygtig finansiering, manglende standardisering og en ændret risikoprofil til et mere langsigtet perspektiv.
 

KPMG kan assistere med:
 

  • ESG-forhold & bæredygtig finansieringsstrategi, ledelse, praksis og procesudvikling.
  • Benchmarke en virksomheds ESG-forhold med sammenlignelige virksomheder
  • Støtte engagement og aktivt ejerskab
  • ESG-rapportering - udvikle, optimere og overvåge ESG-nøgletal og performance
  • Rapportering til diverse indeks (MSCI, FTSE, DJSI, Sustainalytics mv.)
  • Anvendelse af anbefalinger fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
  • Erklæringsafgivelse på ESG- og bæredygtighedsrapportering.

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel