close
Share with your friends

KPMG Databeskyttelsespolitik

KPMG Databeskyttelsespolitik

Senest opdateret i januar 2019


KPMG er forpligtet til beskytte fortroligheden og tilgængeligheden af de oplysninger, som vi kommer i besiddelse af. Som en del af denne forpligtelse er KPMG forpligtet til at beskytte og gøre brug af personoplysninger (undertiden benævnt "persondata", "personligt identificerbar information" eller "PII"), som behandles af KPMG.

Som udgangspunkt har vi til hensigt kun at indsamle de personoplysninger, som er nødvendige for at give oplysninger og/eller levere ydelser til vores kunder mv. eller for at dele jobopslag. Via denne Databeskyttelsespolitik kan du få kendskab til, hvordan at vi indsamler, anvender, deler og beskytter de personoplysninger, som vi har fået kendskab til.

• 1. Indsamling og anvendelse af personoplysninger

 • 1.1 Vi indsamler følgende oplysninger
 • 1.2 Lovhjemmel for indhentelse af personoplysninger
 • 1.3 Automatisk indsamling af persondata
 •     1.3.1 IP-adresser
 •     1.3.2 Cookies
 •     1.3.3 Google Analytics
 •     1.3.4 Web beacons
 •     1.3.5 Lokationsbaserede værktøjer
 • 1.4 Widgets og applikationer på sociale medier
 • 1.5 Børn
   

• 2. Deling og overførsel af persondata

 • 2.1 Videregivelse indenfor KPMG's medlemsnetværk
 • 2.2 Videregivelse til tredjepart
 • 2.3 Videregivelse uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
   

• 3. Valgmuligheder
• 4. Dine rettigheder
• 5. Datasikkerhed, integritet og sletning
• 6. Links til andre sites
• 7. Ændringer til politik
• 8. Spørgsmål til datapolitik og håndhævelse


1. Indsamling og anvendelse af personoplysninger
1.1 Vi indsamler følgende oplysninger

Vi behandler oplysninger fra vores kunder, leverandører og tredjeparter, som er nødvendige for, at vi kan yde rådgivning inden for: Tax, Audit og Advisory. Som en del deraf kan vi behandle personoplysninger, eksempelvis navn, kontaktoplysninger, CPR-nr. og andre relevante oplysninger.

I individuelle anliggender, specielt inden for skat og revision, kan vi behandle oplysninger om en given persons indtjening, herunder online-skattefolder, bankkonto og pensionsordninger. Endvidere kan det eksempelvis pga. skattefradrag være nødvendigt at behandle særlige kategorier af oplysninger, eksempelvis fagforeningsmedlemskab. Hvis du besøger vores hjemmeside, indhenter vi personoplysninger om dig, hvis du vælger at oplyse herom — eksempelvis hvis du skriver til en mailboks eller tilmelder dig visse tjenester. I visse tilfælde kan du tidligere have videregivet personoplysninger til KPMG (eksempelvis hvis du tidligere har været ansat).

Hvis du vælger at registrere dig på eller at logge ind på et KPMG website via en tredjepart single-sign-in service, som verificerer din identitet og forbinder dine oplysninger på sociale medier (eksempelvis LinkedIn, Google og Twitter) med KPMG, vil vi indhente de oplysninger eller det indhold, som er påkrævet for registrering eller log-in, som du har givet sociale medieudbydere lov til at dele med os, eksempelvis dit navn eller din e-mailadresse. Vi vil eventuelt indhente andre oplysninger ud fra dine privatindstillinger, som du har angivet til din sociale medieudbyder. Derfor bedes du læse Databeskyttelsespolitikken for den pågældende tjeneste.

Når du tilmelder dig tjenester hos KPMG eller giver personoplysninger til KPMG, vil vi gøre brug af de oplysninger som anført i denne Databeskyttelsespolitik. Vi vil ikke bruge personoplysningerne til andre formål, medmindre at vi får din tilladelse hertil, eller medmindre at dette er påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning eller faglige standarder. For eksempel, hvis du registrerer dig på et KPMG site og oplyser dine præferencer, vil vi anvende disse oplysninger til at gøre din brugeroplevelse mere personlig. Hvis du registrerer dig eller logger ind via et tredjepart single user sign-in, kan vi ligeledes genkende dig som bruger, uanset hvilket medium du bruger, og dermed gøre din brugeroplevelse personlig på tværs af de KPMG sites, som du besøger.

Hvis du sender en online-ansøgning eller et -CV til KPMG, vil vi bruge disse oplysninger til at matche dig med ledige stillinger. Når du har tilmeldt dig visse ydelser, vil vi midlertidig gemme din e-mailadresse, indtil vi via e-mail får bekræftet dine oplysninger (dvs. når vi sender en e-mail til den e-mailadresse, som du har oplyst til bekræftelse af din anmodning om abonnering).
 

1.2 Lovhjemmel for indhentelse af personoplysninger. Lovhjemmel for KPMG's' databehandling er indeholdt i artikel 6 og 9 i GDPR (Databeskyttelsesforordningen) (særlige kategorier af personoplysninger)
KPMG indhenter generelt kun de personoplysninger, som er nødvendige for at imødekomme din anmodning. Hvis vi anmoder om yderligere valgfrie oplysninger, vil vi informere dig herom på tidspunktet for indhentelse.

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven gør det muligt for os at behandle personoplysninger, så længe at vi har et lovmæssigt grundlag for at gøre dette. Vi er forpligtet til at oplyse dig om dette grundlag. Når vi behandler dine personoplysninger, tjener det derfor et af følgende formål:
 

• Opfyldelse af en kontrakt: Når vi behandler dine oplysninger for at kunne leve op til vores forpligtelser under en kontrakt.
 

• Retlig forpligtelse: Når vi behandler dine oplysninger for at kunne leve op til en retlig forpligtelse, eksempelvis bogføring til skattemæssig brug, eller levere oplysninger til en offentlig myndighed.
 

• Legitim interesse: Vi vil behandle oplysninger om dig, hvis vi har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger, for at kunne drive en lovlydig forretning, så længe dine personlige hensyn ikke vejer tungere.
 

• Dit samtykke: I nogle tilfælde vil vi bede om dit specifikke og informeret samtykke, for at behandle dine oplysninger, og vi vil kun behandle dine oplysninger i overensstemmelse med det afgivet samtykke, hvis du vælger at give dette. Du kan til enhver tid tilbage trække dit samtykke ved at skrive til dk-fmkpmgcontactus@kpmg.com
 

Eksempler på ovennævnte "legitime interesse" omfatter:


• At give oplysninger og/eller tilbyde tjenester til personer, som besøger vores website, eller oplyse om jobopslag.

• At forhindre besvigelser eller kriminel aktivitet og at beskytte vores it-systemer.

• At tilpasse den enkeltes online-oplevelse og forbedre KPMG's online-aktiviteter.

• At gennemføre og analysere markedsføringsaktiviteter.

• At opfylde vores forpligtelser angående samfundsansvar.

• At udøve vores grundlæggende rettigheder i EU i henhold til artikel 16 og 17 i Charter om grundlæggende rettigheder, herunder ret til at drive forretning og til at eje ejendom.

I visse tilfælde vil de personoplysninger, som vi indsamler, også omfatte særlige kategorier af personoplysninger, herunder oplysninger om diversitet (eksempelvis oplysninger om nationalitet og etnisk baggrund, politisk overbevisning, religion, fagforeningsmedlemskab og oplysninger om sexliv og seksuel orientering), helbredsoplysninger eller oplysninger om påståede eller beviste lovovertrædelser, som er tilladt under gældende lov.

1.3 Automatisk indsamling af persondata
I nogle tilfælde bruger KPMG og deres serviceudbydere cookies, web beacons og andre teknologier til automatisk at indsamle visse typer af information ved besøg på KPMG's website eller via udveksling af e-mails. Indsamlingen af disse oplysninger gør os i stand til at tilpasse din oplevelse af besøget på vores webside, forbedre performance samt brugbarheden og effektiviteten af KPMG's online-tilstedeværelse og måle effektiviteten af vores marketingaktiviteter.
 

1.3.1 IP-adresser
En IP-adresse er et unikt nummer på en pc, som aktiveres, når du går på internettet. Det gør det muligt for netværksenheder at genkende og kommunikere med hinanden. IP-adresser på besøgende enheder kan registreres af hensyn til it-sikkerhed eller med henblik på systemdiagnose. Denne information kan også bruges i samlet form til at analysere website-aktivitet og -performance.
 

1.3.2 Cookies
KPMG anvender cookies. For større kendskab til cookies og vores cookie-politik læs herunder:


Formål Beskrivelse Type & Udløb
Performance (dvs., brugerens browser) Vores website er opbygget på grundlag af fælles internet-platforme. De har indbyggede cookies, som sikrer kompatibilitet (eksempelvis med henblik på identificere browsertype) og forbedre performance (eksempelvis hurtigere load af content). Session
Slettes, når browseren lukkes ned
 
Sikkerhed (f.eks. Asp .NET) Cookies Hvis du ønsker adgang til et adgangsbegrænset område, sikrer vores cookies, at din enhed logges i tidsrummet for dit besøg. Det er nødvendigt at oplyse brugernavn og password for at få adgang til det adgangsbegrænsede område. Session
Slettes, når browseren lukkes ned
 
Site-præferencer Vores cookies kan også huske dine site-præferencer (eksempelvis sprog) eller forbedre din oplevelse (eksempelvis i form af en personlig hilsen eller indhold). Dette gælder for områder, som du specifikt har bedt om at få adgang til eller har oprettet en konto. Session
Slettes , når browseren lukkes ned
 
Analytisk

Vi gør brug af adskillige tredjeparts analyseværktøjer med henblik på at forstå, hvordan vores besøgende gør brug af vores website. Dette gør os i stand til at forbedre kvalitet og content på kpmg.com til gavn for vores besøgende. Det samlede statistiske materiale viser bl.a. antal besøg eller sidevisninger samt henvisninger til vores website. For yderligere oplysninger om vores brug af Google Analytics,
se nedenfor.

 

Permanent
Slettes automatisk to år efter seneste besøg på kpmg.com
 
Feedback fra besøgende på website

 
Ved hjælp af et værktøj administreret af tredjepart inviterer vi et vist antal besøgende til at give feedback. Cookies anvendes til at sikre, at besøgende ikke inviteres af flere omgange.
Cookie (1) anvendes, hvis den besøgende ikke inviteres til at deltage i undersøgelsen og til at sikre, at den besøgende ikke inviteres igen efter første besøg.
Cookie (2) anvendes, hvis den besøgende inviteres til at deltage i undersøgelsen, og til at sikre, at den besøgende ikke inviteres igen inden for en periode på 90 dage.
 
1 Session
Slettes, når browseren lukkes ned
2 Permanent
Slettes automatisk efter 90 dage eller efter udsendelse af invitation til at deltage I undersøgelse
 
Social deling


Vi anvender widgets på sociale medier eller knapper fra tredjepart for at gi7e dig funktionalitet til at kunne dele content fra vores website på sociale medier eller i e-mails. Ved brug af widgets eller knapper installeres der en cookie på din enhed for at gøre applikationen lettere at bruge, sikre at din aktivitet på vores websites vises korrekt, (eksempelvis ved at social share count cache er opdateret), og at log-oplysninger om dine aktiviteter på internettet og på vores websites bliver vist. Vi opfordrer dig til at gennemgå hver udbyders databeskyttelsespolitik før aktivering af en sådan applikation. For yderligere oplysninger omkring brug af widgets og applikationer på sociale medier, se her.

 

Permanent, men slettes automatisk to år efter seneste besøg på kpmg.com


1.3.3 Google Analytics
KPMG anvender Google Analytics. Yderligere oplysninger, om hvordan KPMG anvender Google Analytics, findes her: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

For at give besøgende på vores webside bedre valgmuligheder omkring Google Analytics' udvælgelse af oplysninger har Google udviklet Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Tilføjelsesprogrammet kommunikerer til Google Analytics JavaScript (ga.js), at oplysninger om besøget på websiden ikke skal sendes til Google Analytics. The Google Analytics Opt-out Browser Add-on forhindrer ikke oplysninger i at blive sendt til websiden eller til andre webanalysefunktioner.
 

1.3.4 Web beacons
En web beacon er et lille grafisk billede på en webside, som kan anvendes til at indsamle visse typer af information fra din pc, eksempelvis IP-adresse, tidspunkt for visning af indhold, browser-type og cookies, der tidligere er blevet installeret af samme server. KPMG anvender kun web beacons i overensstemmelse med gældende lovgivning.

KPMG eller vores serviceudbydere kan anvende web beacons til at måle effektiviteten af en tredjeparts website, som assisterer os med rekruttering eller markedsføring, eller til at indsamle statistik om besøg eller til at styre cookies.

I har mulighed for at gøre web beacons uanvendelige ved at afvise de tilhørende cookies. Web beacons kan stadig registrere et anonymt besøg fra din IP-adresse, men der vil ikke blive registreret nogen cookie-oplysninger.

I nogle af vores nyhedsbrev og i andet materiale kan vi overvåge modtagerens handlinger, eksempelvis åbning af e-mail, via indbyggede links i beskeden. Vi indsamler disse oplysninger for at måle interesse og forbedre brugerens oplevelse.


1.3.5 Lokationsbaserede værktøjer
KPMG kan spore og anvende den geografiske placering for din pc eller mobile enhed. Disse data indsamles med henblik på at give dig oplysninger om ydelser, som vi mener kunne have din interesse baseret på din geografiske placering og med henblik på at forbedre vores lokationsbaserede ydelser.
 

1.4 Widgets og applikationer på sociale medier
KPMG-websites kan indeholde funktionalitet, som gør det muligt at dele ved hjælp af applikationer på sociale medier, eksempelvis Facebook Like-knap og Twitter widget. Disse social media-applikationer kan indsamle og anvende oplysninger om din aktivitet på KPMG's websites (se detaljer om "Social Sharing"-cookies ovenfor).
 

Personoplysninger, som du giver via applikationer på sociale medier, kan indsamles og anvendes af andre brugere af den pågældende applikation, og en sådan aktivitet er underlagt den databeskyttelsespolitik, som er fastlagt i de virksomheder, der udbyder applikationen. Vi har ikke kontrol over eller ansvar for disse virksomheder eller deres anvendelse af din oplysninger.
 

Derudover kan KPMG-websites hoste blogs, forums, crowd-sourcing og andre applikationer eller ydelser (samlet benævnt "social media features"). Formålet med social media features er at gøre det muligt at dele viden og indhold. Personoplysninger, som du giver på et KPMG social media feature, kan deles med andre brugere af det pågældende feature (medmindre andet er oplyst på tidspunktet for indhentelse af oplysningen), som vi kun har begrænset eller ingen kontrol over.
 

1.5 Børn
KPMG forstår vigtigheden i at beskytte børns privatliv, især i et online-miljø. Vores sites er ikke specielt udviklet til eller rettet mod børn under 13 år. Vi har ikke til hensigt bevidst at indsamle eller opbevare oplysninger om personer under 13 år, bortset fra når det drejer sig om en opgave omkring levering af ydelser.


2. Deling og overførsel af persondata
2.1 Videregivelse af oplysninger inden for KPMG-netværket
Vi deler oplysninger om dig med andre KPMG medlemsfirmaer, som en del af vores internationale engagementer, og med KPMG International og andre medlemsfirmaer, i tilfælde hvor vi er forpligtet til at opfylder vores retlige forpligtelser rundt omkring i verden. Andre dele af KPMG netværket bruges ligeledes til at levere ydelser til både os og dig, eksempelvis hosting og support af IT programmer, levering af konkrete forsikringsformer til medlemsfirmaer og kunder, udføre "kunde konflikt" check og hvidvask check, assistere med kundeydelser, og andre ydelser nødvendige for at fortsat drive KPMG's forretninger.
 

2.2 Videregivelse til tredjepart

Vi deler ikke personoplysninger med tredjeparter, undtagen når dette er påkrævet i henhold til berettigede faglige og forretningsmæssige behov, eller for at imødekomme dine anmodninger og/eller som påkrævet eller tilladt i henhold til lovgivning eller faglige standarder.
Som led i at levere ydelser inden for Tax, Audit og Advisory kan vi videregive personoplysninger til eksempelvis skattemyndigheder, andre offentlige myndigheder eller tredjeparter.
For yderligere oplysning om videregivelse til tredjepart, læs herunder:
 

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart
Vi deler ikke personoplysninger med tredjepart, undtagen i de tilfælde hvor det, af faglige og forretningsmæssige årsager, er nødvendigt for imødekomme din anmodning og/eller er krævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning og faglige standarder. Dette omfatter:

• Vores serviceudbydere: Vi videregiver personoplysninger til vores tredjepartsserviceudbydere, eksempelvis it-systemudbydere, hosting-udbydere, lønfirmaer, konsulenter (eksempelvis juridiske rådgivere) og andre vare- og serviceudbydere. KPMG arbejder sammen med disse udbydere for at gøre det muligt for dem at behandle personoplysninger på vores vegne. KPMG vil kun videregive personoplysninger til dem, når de efterlever vores strenge standarder for behandling af persondata og sikkerhed. Vi deler kun personoplysninger, som vil gøre det muligt for dem at levere disse ydelser.

• Hvis vi bliver omorganiseret eller solgt til en anden organisation: KPMG vil typisk også videregive personoplysninger i forbindelse med salg, opgaver eller overdragelse af ethvert element i KPMG's forretning, som personoplysningerne omhandler.

• Domstole, nævn, politiet eller andre regulatoriske organer: KPMG vil videregive personoplysninger med henblik på at imødekomme forespørgsler fra domstole, nævn, statslige organer eller politiet eller i de tilfælde, hvor det er nødvendigt eller klogt at efterleve gældende lovgivning, kendelser eller regler fra domstole og nævn eller statslige og faglige regelsæt.

• Revision: Personoplysninger er også påkrævet til brug for datasikkerhed eller it-sikkerhedsrevision og/eller for at undersøge og adressere en klage eller sikkerhedsmæssig trussel.

• Forsikringsgivere: Vores forretningsmæssige regler og krav betyder, at vi kan forsikre en stor del af vores forretningsmæssige aktiviteter (vores forsikringsprogram). Dette sker med henblik på at hjælpe KPMG-medlemsfirmaer med at dække omkostninger, der kan hidføres til krav om påståede misligheder i udførelsen af vores arbejde. For at gøre forsikringsprogrammet effektivt involverer det en række af aktører på forsikringsmarkedet (eksempelvis mæglere, forsikringsgivere, genforsikrere samt deres rådgivere og andre tredjeparter i tilfælde af fremsættelse af et krav).

Nogle af disse aktører på forsikringsmarkedet vil forlange, at vi videregiver dine personoplysninger til dem. De vil bruge disse oplysninger til den forsikringsmæssige og løbende administration af forsikringsprogrammet, når der opstår et krav, og til at muliggøre deres efterlevelse af juridiske og regulatoriske forpligtelser. Nogle af aktørerne på forsikringsmarkedet vil behandle disse oplysninger på vores vegne (på samme måde som ovennævnte serviceudbydere), mens andre vil behandle dine personoplysninger uafhængigt af os.
 

2.3 Videregivelse uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
Derudover vil KPMG videregive visse personoplysninger til eksterne virksomheder uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som arbejder sammen med os eller agerer på vores vegne for de formål, som er beskrevet i denne Databeskyttelsespolitik. KPMG vil ligeledes typisk arkivere personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Læs mere om hvornår og hvordan vi typisk vil videregive personoplysninger herunder:
 

Lokationer, hvor KPMG rutinemæssigt behandler persondata
Vi udsender, gemmer eller på anden vis rutinemæssigt behandler personoplysninger på følgende lokationer:

Hvor der er et KPMG-medlemsfirma
I sådanne tilfælde vil dine personoplysninger fortsat være beskyttet af de kontrakter, som vi har indgået med disse virksomheder uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som indeholder standarddatabeskyttelsesklausuler, som er godkendt af EU-kommissionen. Link til alle medlemsfirmaer: https://home.KPMG/xx/en/home/about/offices.html

Hvor vores globale Datacentre er lokaliseret
KPMG vil ikke videregive dine personoplysninger til tredjeparter til direkte brug for deres egne markedsføringsaktiviteter. Danmark
Holland
Storbritannien
USA
Hvor vores it-supportere er lokaliseret
Danmark
Norge
Hvor vores serviceudbydere er lokaliseret
Danmark
Norge
Holland
Polen
Rumænien

3. Valgmuligheder
Generelt er du ikke forpligtet til at videregive personoplysninger til KPMG, men vi kræver, at du giver visse personoplysninger for at kunne modtage yderligere oplysninger om vores ydelser og events. KPMG vil ligeledes anmode om tilladelse til at bruge dine personoplysninger til bestemte formål, og du kan acceptere eller afvise brugen hertil. Hvis du giver tilladelse til visse tjenester eller nyheder fra KPMG, eksempelvis et newsletter, vil du til enhver tid kunne afmelde denne tjeneste ved at følge instrukserne indeholdt i denne kommunikation.

Hvis du ønsker at afmelde en tjeneste eller e-mail-service, vil vi tilstræbe at slette dine personoplysninger hurtigst muligt, selvom at vi kan anmode om yderligere oplysninger, før at vi kan bearbejde din anmodning.
Som beskrevet under "Cookies" ovenfor kan du, hvis du ønsker at forhindre, at cookies tracker din færden på vores sites, resette din browser, så den ikke tillader cookies, eller til at kommunikere, hvornår at en cookie er blevet afsendt. Bemærk, at dele af vores sites ikke fungerer optimalt, hvis du vælger ikke at acceptere cookies.
 

4. Dine rettigheder
Hvis KPMG behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

• Indsigtsret og berigtigelse: Du har ret til at få indsigt i dine personoplysninger. Retten til indsigt benævnes ofte som "den registreredes adgang til dennes data". Hvis vi er enig i, at vi er forpligtet til at udlevere personoplysninger til dig, så vil vi gøre det uden omkostninger for dig. Før at vi udleverer disse oplysninger til dig, kan vi bede dig om at verificere din identitet og om at oplyse om din interaktion med KPMG, så vi kan lokalisere dine personoplysninger. Hvis vores oplysninger om dig ikke er korrekte, har du ret til at få dem berigtiget.

• Indsigelse mod behandling: Du har ret til at gøre indsigelser imod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke længere har ret til at gøre brug heraf.

• Andre rettigheder: Derudover kan du have ret til at få slettet dine oplysninger, hvis vi har været i besiddelse heraf for længe, få begrænset behandlingen heraf under visse omstændigheder og/eller få kopi af dine personoplysninger i elektronisk form.

Du kan foretage en forespørgsel til eller udøve dine rettigheder ved at kontakte KPMG på DK-FMPrivacy@kpmg.com, og vi vil gøre alt, hvad vi kan inden for rimelighedens grænser, for at imødekomme din forespørgsel, under forudsætning af at den er i tråd med gældende lovgivning og faglige standarder.
 

5. Datasikkerhed, integritet og sletning
KPMG har behørige sikkerhedspolitikker og -procedurer til at sikre personoplysninger imod uautoriseret tab, svig, ændring eller tilintetgørelse. Trods KPMG's ihærdige indsats kan der ikke opnås tilstrækkeligt med sikkerhed mod alle trusler. Vi tilstræber efter bedste evne at sikre, at det kun er de personer, som har behov herfor, der får adgang til dine oplysninger. De personer, som opnår adgang hertil, er forpligtet til at behandle denne information som fortrolig.

Vi gør ligeledes alt, hvad der står i vores magt for at opbevare personoplysninger for kun så længe i) at oplysningerne er nødvendige for at imødekomme den enkeltes forespørgsel, ii), i det omfang, at det er nødvendigt for at efterleve juridiske, regulatoriske, interne forretningsmæssige eller proceduremæssige krav, eller iii) indtil at den registrerede beder om at få oplysningerne slettet. Opbevaringsperioden afhænger af arten og de omstændigheder, som oplysningerne blev indhentet i. Personoplysninger, som vi har indhentet online, opbevares i op til to år.

Personoplysninger, som er indhentet i et fortsat kundeforhold, vil blive opbevaret, så længe kundeforholdet er i kraft. Når kundeforholdet er tilendebragt, vil vi sædvanligvis opbevare dine personoplysninger i fem år indtil udgangen af et regnskabsår. Endvidere vil vi kunne opbevare data i op til 10 år fra afslutningen af en opgave relateret til skatterådgivning. For revisionsopgaver opbevarer vi data i 5 - 10 år fra afslutningen af opgaven, afhængigt af hvilke opbevaringskrav der er gældende for den konkrete opgave.
 

6. Links til andre sites
KPMG websites indeholder generelt links til andre sider, herunder sites, som vedligeholdes af andre KPMG-medlemsfirmaer, som ikke er underlagt nærværende Databeskyttelsespolitik, men andre databeskyttelsespolitikker med et andet indhold.

Vi opfordrer brugerne til at gennemgå den databeskyttelsespolitik, som gælder for hvert besøgt website, før at der gives personoplysninger. Ved at registrere dig på et KPMG website og efterfølgende navigere videre til et andet KPMG website, mens du stadig er logget in, indvilger du i, at dine personoplysninger anvendes i overensstemmelse med databeskyttelsespolitikken for det website, som du besøger.
 

7. Ændringer til politik
KPMG kan fra tid til anden ændre nærværende Privacy Statement med henblik på at afspejle gældende praksis inden for datapolitik. Når vi ændrer denne Statement, ændrer vi datoen for seneste ændring af dokumentet, som står øverst på siden. Vi opfordrer dig til løbende at holde dig ajour med denne Privacy Statement, så du ved, hvordan KPMG beskytter dine oplysninger.
 

8. Spørgsmål til politik og håndhævelse
KPMG er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger online. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores administration af dine personoplysninger, kontakt os på DK-FMPrivacy@kpmg.com. Du kan også kontakte os via denne mailboks i tilfælde af anliggender omkring efterlevelse af vores Databeskyttelsespolitik.

Hvis du er utilfreds med det modtagne svar, kan du eskalere dit anliggende til vores Privacy Officer på følgende e-mail adresse: GlobalPrivacyOfficer@kpmg.com. Vi vil bekræfte modtagelse af din e-mail i løbet af 14 dage og forsøge at behandle dit anliggende i løbet af en måned efter modtagelse.

Når dit anliggende er kompleks, eller der er et stort antal indberetninger, vil vi oplyse dig om, at dit anliggende vil tage længere end en måned at behandle, og vi vil forsøge at behandle dit anliggende inden for tre måneder, efter at den er blevet rejst. Vi kan godtage dit anliggende (og i det tilfælde iværksætte en af de foranstaltninger, som er fremsat under "Dine rettigheder" overfor), eller vi kan afvise dit anliggende af gyldige grunde.

I alle tilfælde har du altid ret til at indgive en klage hos Datatilsynet, som er ansvarlig for beskyttelse af personoplysninger. Du kan finde yderligere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk eller sende en e-mail til dt@datatilsynet.dk

1 "KPMG,"vi", "vores" og "os" refererer til KPMG International Cooperative ("KPMG International"), en schweizisk enhed, og/eller til et hvilket som helst uafhængigt KPMG-medlemsfirma tilknyttet KPMG International. KPMG yder ingen rådgivning til kunder.

 

Følg os