I en verden i konstant forandring kræver emner som klimaforandring og bæredygtig finansiering, som beskrevet i FN’s Bæredygtige Udviklingsmål, handling fra det omkringliggende samfund, politiske ledere, lovgivere, virksomhedsledere og investorer. 

Virksomheder og virksomhedsledere stilles i stigende grad til ansvar for både sociale og miljømæssige påvirkninger, uanset om de er positive eller negative. Alt fra investorer til kunde til medarbejdere  - vurderer en virksomheds praksis omkring bæredygtighed og det påvirker i sidste ende bundlinjen. Det kan også give anledning til mange nye forretningsmuligheder, da den private sektor er en vigtig løftestang for positive forandringer. 

Hos KPMG i Danmark arbejder vi tæt sammen med vores kunder med henblik på at adressere de udfordringer og muligheder, som opstår i forbindelse med bæredygtighed. Vores team af Sustainability-medarbejdere rådgiver virksomheder i at analysere anliggender angående miljø, sociale forhold og god selskabsledelse, i at udvikle og udføre strategier og i at rapportere om påvirkningen heraf.

Vi hjælper virksomheder med at skabe langsigtet værdi i en verden i konstant forandring, som i stadig højere grad kobler virksomheds- og samfundsmæssig værdiskabelse sammen.