close
Share with your friends

Fokus på fremtidens økonomifunktion

Operationel assistance med et digitalt mindset

CFO Service hjælper virksomheder med at optimere og forbedre deres økonomifunktion, så den bliver mere effektiv og produktiv – med fokus på dine behov.
Vi leverer operationel assistance inden for en bred vifte af opgaver i økonomifunktionen samt interim-assistance på både medarbejder- og ledelsesniveau.

Vi mener, det er vigtigt at tænke opgaverne ind i en sammenhæng med den digitale udvikling, herunder digitalisering af manuelle processer, f.eks. Power BI og Power Apps, robotautomatisering, datamodellering og analytics samt ERP-optimering mv.
Vores konsulenter vil indgå i virksomheden på lige fod med de faste medarbejdere og kan arbejde målrettet med én specifik eller flere opgaver i samarbejde med den eksisterende organisation.

Vi løser opgaverne sammen med kunden, og vi kan fungere som koordinator og bindeled mellem kunden og vores specialistområder i KPMG.

 

Kontakt os

Kontakt os, hvis du vil vide mere omkring vores ydelser og services.

Operationel Assistance

Vi leverer operationel assistance i en kortere og længere periode inden for en bred vifte af opgaver i økonomifunktionen:

- Specialviden på bestemte fagområder

- Håndtering af oparbejdede arbejdspukler

- Udvikling og implementering af projekter

Interim Roller

Vi leverer interim-assistance på både medarbejder-og ledelsesniveau

- CFO

- Regnskabschef

- Financial og business controller

- Finance manager/Business partner

Digital Finance

Vi kan hjælpe med digitalisering og automatisering af finansfunktionen.

- Power BI og Power Apps

- Robotic process automation

- Datamodellering og analytics

- ERP-optimeringOperationel assistance

Operationel assistance med et digitalt mindset - sammen med jer

Vi oplever et stigende behov hos vores kunder for at styrke deres finansfunktion med kort varsel i en midlertidig periode. Kunderne ønsker konsulenter, som kan levere en effektiv operationel assistance inden for en bred vifte af opgaver.

Derfor tilbyder KPMG konsulenter, der matcher de specifikke behov. Det sker altid i en tæt dialog med kunden, hvor krav til opgaver, kompetencer og erfaring drøftes forud for opstart.

Hjælp til procesoptimering?

Vi kan hjælpe med udvikling af værktøjer, modeller og processer, som sikrer en optimering af økonomifunktionen.

Akut brug for ressourcer?

Vi kan hjælpe med ekstra ressourcer i spidsbelastningsperioder, eller hvis I har oparbejdet en større pukkel af opgaver.

Hjælp til den digitale agenda?

Vi kan hjælpe med digitalisering og automatisering af finansfunktionen.

Hjælp til projekter?

Vi kan hjælpe med at sikre dit igangværende projekt ved at tilføre de rette kompetencer og ressourcer.

Brug for specifikke færdigheder?

Vi kan hjælpe med specialister i kortere eller længere perioder.

Interne kontroller og processer

Interne kontroller og processer

Identificering og implementering af kontroller og processer. Mapping af høj risici-processer og monitorering af disse.

Dataoptimering

Dataoptimering

Datavalidering, datamodning, opsætning af datastruktur og datamapping.

Digitalisering

Digitalisering

Digitalisering af manuelle processer, Power BI og Power Apps, robotautomatisering, datamodellering og analytics samt ERP-optimering.

Rapportering

Rapportering

Dynamiske rapporter på alle ledelsesniveauer med de rette kontroller og datastruktur.
 

Analyser

Analyser

Forecast og opfølgning på budgetter, analyser af produktionsdata og omkostninger.

Modeller og Excel

Modeller og Excel

Udvikling eller opdatering af Excel-modeller, f.eks. konsolideringsmodeller, datamodeller og kontrolmodeller.


Interim-roller

Virksomheder oplever fra tid til anden at miste nøglemedarbejdere i forbindelse med for eksempel omstruktureringer og opsigelser.

Derfor tilbyder KPMG, konsulenter der med kort varsel kan indgå i nøgleroller, som matcher de specifikke behov. Det sker altid i en tæt dialog med kunden, hvor krav til opgaver, kompetencer og erfaring drøftes forud for opstart.
 

Vi yder assistance inden for:

Services
Business controlling

Business controlling

Budgettering, forecast og rapportering samt risikostyring og analyser. Overordnet set skal business controlleren overvåge den økonomiske og forretningsmæssige udvikling.
 

Financial controlling

Financial controlling

Finansiel styring, regnskabsmæssig rapportering, vedligeholdelse af kontoplan og validering af data. Den finansielle controller vil typisk være driver på månedsafslutningen.

Bogholderi

Bogholderi

Kreditor- og debitorbilag, stamdata, rejseafregninger, hensættelser, periodiseringer og moms samt diverse afregninger.


Kontakt os