close
Share with your friends

Bindeledet mellem kunden og vores ekspertiseområder i KPMG

Fokus på fremtidens økonomifunktion

CFO Service hjælper virksomheder med at optimere og forbedre deres økonomifunktioner, så den bliver mere effektiv og produktiv.

Vi leverer operationel assistance inden for en bred vifte af opgaver i økonomifunktionen samt interim-assistance på både medarbejder- og ledelsesniveau.

Vi mener det er vigtigt, at tænke opgaverne ind i en sammenhæng med den digitale udvikling, herunder digitalisering af manuelle processer, f.eks. Power BI og Power Apps, Robot Automatisering, data modellering og Analytics samt ERP optimering m.m.

 

 

Kontakt os

Kontakt os, hvis du vil vide mere omkring vores ydelser og services.

Operationel assistance

Vi leverer operationel assistance i en kortere og længere periode inden for en bred vifte af opgaver i økonomifunktionen:

- Specialviden på bestemte fagområder

- Håndtering af oparbejdede arbejdspukler

- Udvikling og implementering af projekter

Interim roller

Vi leverer interim-assitance på både medarbejder-og ledelsesniveau

- CFO

- Regnskabschef

- Financial og Business controller

- Finance manager / Business partner

Digital agenda

Vi kan hjælpe med digitalisering og automatisering af finansfunktionen.

- Power BI og Power Apps

- Robotic Process Automation

- Datamodellering og Analytics

- ERP optimeringOperationel assistance

Operationel assistance med et digitalt mind set - sammen med jer

Vi oplever et stigende behov hos vores kunder for at styrke deres finansfunktion med kort varsel i en midlertidig periode. Kunderne ønsker konsulenter, som kan levere en effektiv operationel assistance inden for en bred vifte af opgaver.

Derfor tilbyder KPMG konsulenter, der matcher de specifikke behov. Det sker altid i en tæt dialog med kunden, hvor krav til opgaver, kompetencer og erfaring drøftes forud for opstart.
 

Hjælp til procesoptimering?

Vi kan hjælpe med udvikling af værktøjer, modeller og processer, som sikrer en optimering af økonomifunktionen.

Akut brug for ressourcer?

Vi kan hjælpe med ekstra ressourcer i spidsbelastningsperioder, eller hvis I har oparbejdet en større pukkel af opgaver.

Hjælp til den digitale agenda?

Vi kan hjælpe med digitalisering og automatisering af finansfunktionen.

Hjælp til projekter?

Vi kan hjælpe med at sikre dit igangværende projekt ved at tilføre de rette kompetencer og ressourcer.

Brug for specifikke færdigheder?

Vi kan hjælpe med specialister i kortere eller længere perioder.

Interne kontroller og processer

Interne kontroller og processer

Identificering og implementering af kontroller og processer. Mapping af høj-ricisi processer og monitorering af disse.

Dataoptimering

Dataoptimering

Datavalidering, datamodning, opsætning af datastruktur og datamapping.

Digitalisering

Digitalisering

Digitalisering af manuelle processer, Power BI og Power Apps, Robot Automatisering, data modellering og Analytics samt ERP optimering.

Rapportering

Rapportering

Dynamiske rapporter på alle ledelsesniveauer med de rette kontroller og datastruktur.
 

Analyser

Analyser

Forecast og opfølgning på budgetter, analyser af produktionsdata og omkostninger.

Modeller og Excel

Modeller og Excel

Udvikling eller opdatering af Excelmodeller. F.eks. konsolideringsmodeller, datamodeller, kontrolmodeller.


Interim roller

Virksomheder oplever fra tid til anden at miste nøglemedarbejdere i forbindelse med for eksempel omstruktureringer og opsigelser.

Derfor tilbyder KPMG konsulenter, der med kort varsel kan indgå i nøgleroller, som matcher de specifikke behov. Det sker altid i en tæt dialog med kunden, hvor krav til opgaver, kompetencer og erfaring drøftes forud for opstart.
 

Vi yder assistance indenfor:

Services
Business controlling

Business controlling

Budgettering, forecast og rapportering samt risikostyring og analyser. Overordnet set skal business controlleren overvåge den økonomiske og forretningsmæssige udvikling.
 

Financial controlling

Financial Controlling

Finansiel styring, regnskabsmæssig rapportering, vedligeholdelse af kontoplan og validering af data. Den finansielle controller vil typisk være driver på månedsaflsutningen.

Bogholderi

Bogholderi

Kreditor- og debitor-bilag, stamdata, rejseafregninger, hensættelse, periodiseringer og moms samt diverse afregninger.

Vores konsulenter vil indgå i virksomheden på lige fod med de faste medarbejdere og kan arbejde målrettet med én specifik eller flere opgaver i samarbejde med den eksisterende organisation.

Vi løser opgaverne sammen med kunden og vi kan fungere som koordinator og bindeled mellem kunden og vores ekspertiseområder i KPMG.

Kontakt os