I processen med at overtage eller fusionere med en anden virksomhed oplever mange virksomheder massive omvæltninger. Efter at have fokuseret skarpt på transaktionen har virksomheden en tendens til at undervurdere betydningen og kompleksiteten af PMI-fasen (Post-Merger Integration). En vellykket integration er afgørende for at realisere og maksimere værdien af en transaktion.

Virksomhedsovertagelser og fusioner skaber altid turbulens i organisationen, da nøglefunktioner og medarbejdere skal integreres på en sammenhængende måde på tværs af flere forretningsområder, herunder men ikke begrænset til forsyningskæder, produktion, back office-funktioner (Finans, HR, IT, Legal), samtidig med at organisationernes kulturer skal tilpasses til hinanden.

Hos KPMG forstår vi vigtigheden af den indsats, der skal ydes efter transaktionen for at realisere og maksimere handelsværdien. Vores erfarne team har mange års erfaring med at styre og tage hensyn til de problemstillinger integrationsfasen typisk er kendetegnet ved, for at sikre en vellykket integration, og samtidig begrænse eventuelle forstyrrelser i forretningskontinuiteten.

Vores erfaring og globale netværk af eksperter gør os i stand til at levere et anerkendt integrations-rammeværktøj, for med succes at drive, koordinere og gennemføre en vellykket integration for både ejere, øverste ledelse og medarbejdere.

Vores team arbejder tværfunktionelt og har erfaring fra flere sektorer, forskellige typer af virksomhedshandler og ejerskabsstrukturer (private equity, store virksomheder), og som en del af KPMG-netværket har vi mulighed for at trække på fageksperter overalt i verden. Dette gør det muligt for os at håndtere eventuelle specifikke nationale eller internationale integrationsudfordringer.

Vi støtter integrationsrejsen ved at dække følgende områder:

  • Etablering af et integrationsstyringskontor (Integration Management Office, IMO)
  • Etablering og styring af integrationsspor
  • Udfærdigelse af integrationssporenes arbejdsplaner, opsætning af mål, og monitorering af fremskridt
  • Design og implementering af ledelsesrapportering, der lever op til kravene fra både nye ejere og den eksisterende ledelse
  • Udvikling og opfølgning på realisering af synergieffekterne
  • Forandringsledelse og support til øverste ledelse
  • Forberedelse af ”Dag 1” for den effektive overtagelse af den opkøbte virksomhed
  • Identificering og realisering af 'quick wins'
  • Identificering, prioritering og håndtering af de første 100 dage efter transaktionen, herunder rationalisering af systemer, bibeholdelse af nøglemedarbejdere og opbygning af et ledelsesteam.

En typisk integrationsrejse og -tilgang.

Post merger integration model

Sekvens og relevans af trin vil variere afhængigt af transaktionen; trin 3 – 7 kan også forekomme efter luk, afhængigt af timing, adgang og engagement.

Læs flere indsigter her