close
Share with your friends

Tull

Tull

Efterlever er verksamhet tullregelverket? Vi hjälper företag med verksamhetsanpassade tullrutiner och upprättar förslag till kostnadsbesparingar.

Vi hjälper företag att ta fram verksamhetsanpassade tullrutiner.

Tull – en affärsstrategi

Tullfrågor är ett område som de flesta internationella varuhandelsföretag behöver hantera i sin dagliga verksamhet. Kostnadsbesparingar och förenklingar kan ske genom att använda gynnsamma tullförfaranden och tillstånd såsom tullager, aktiv- och passiv förädling, tullkredit, AEO-certifiering etc.


Vår erfarenhet är att det kan bli mycket kostsamt att inte efterleva tullregelverket. Utöver ekonomiska kostnader i form av strafftillägg och extra tullkostnader kan fel innebära att ditt företag bryter mot handelsrestriktioner och inte har nödvändiga tillstånd och säkerheter på plats. Konsekvensen kan innebära missade affärsmöjligheter och att ett företag inte får tillträde till potentiella marknader.


Kan tull vara en fråga om konkurrensfördelar?

Tullager används med fördel för varor för att skjuta upp betalning av tull, importmoms och punktskatter. Förfarandet används också exempelvis av företag som har ett centrallager för den nordiska marknaden i Sverige för att undvika dubbelbeskattning för de varor som senare ska skickas till Norge. Har ni övervägt om något tullförfarande kan gynna ert företags internationella varuhandel?


KPMG:s health check internationell varuhandel; tull och moms vänder sig till bolag som bedriver internationell handel med varor. Teamet som utför health check består av specialister inom tull och moms, samtliga med gedigen erfarenhet av internationell varuhandel. Vår health check syftar till att ditt företag ska ha goda rutiner för en korrekt och fördelaktig tullhantering gällande företagets varor.


Tullagstiftningen är liksom övrig lagstiftning under ständig förändring. EU:s tullagstiftning kan påverka handel och tulltillstånd. Har du koll på hur tull- och importmomsreglerna påverkar ditt företag?


Kontakta oss gärna så kan vi hjälpa dig att

  • Se över möjligheter och risker i er nuvarande tull-, moms- och punktskattehantering avseende er internationella varuhandel.
  • Se över möjligheten till kostnadsbesparingar i tullhanteringen genom användandet av tullager, importmoms och cash-flow effekter, beräkning av tullvärde och korrekt klassificering etc.
  • Informera om nationella tullbestämmelser i andra länder både inom och utom EU. 
  • Förmedla kontakter med tullspecialister inom KPMG i andra länder.
  • Sköta kontakter med Tullverket och andra myndigheter.
  • Besvara dina frågor om import och export och hela tullproceduren.


Sverige en del av EU:s tullunion

Sverige är sedan 1994 medlem i EU och därmed en del av tullunionen. Medlemsländerna inom tullunionen har en gemensam handelspolitik. En viktig del av handelspolitiken är den gemensamma tulltaxan. Tulltaxan innehåller grundläggande bestämmelser om import och export samt aktuella tullsatser, tullkvoter och tullpreferenser. Tanken med tulltaxan är att en vara ska behandlas på samma sätt oavsett i vilket medlemsland den importeras till eller exporteras från, dock kan skillnader i tolkningen av tullagstiftningen förekomma mellan olika länder.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan