Indirekt beskattning

Indirekt beskattning

Våra skatteexperter hjälper dig få ordning på rutiner och processer för effektiv hantering av indirekt skatt i er verksamhet!

KPMG kan erbjuda fullservice inom indirekt beskattning.

Har du frågor rörande indirekt beskattning? Vi hjälper dig!

Vad är egentligen indirekt skatt och hur går man tillväga för att handskas med indirekt beskattning på rätt sätt? Är det speciella regler eller gäller samma procedur som för direkt skatt? Frågorna kan snabbt bli många när man börjar fördjupa sig inom skatteregler. Våra skattespecialister finns redo att besvara dina frågor och hjälpa er verksamhet med era utmaningar inom området skatt, och indirekt skatt i synnerhet.

 

Vad är indirekt skatt?
Till skillnad från direkta skatter så betalas indirekta skatter in av staten. Skatterna kallas indirekta eftersom att den som betalar in skatterna till staten (uppbördsmannen) inte är densamma som den som står för kostnaden (slutkonsumenten).

 

Olika former av indirekt skatt:

 

Exempel på indirekt skatt:

  • Alkoholskatt
  • Bensinskatt
  • Elskatt
  • Flygskatt
  • Tobaksskatt
  • Utsläppsrätt

 

Vill du veta mer?
Låt våra skatteexperter besvara dina frågor och stötta er verksamhet. KPMG erbjuder fullservice inom indirekt beskattning. Kontakta oss gärna för ett första möte!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan