Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt

Head of Trade & Customs

KPMG i Sverige

Ulrika Badenfelt är ansvarig för KPMG:s nationella tullfunktion och är disputerad forskare inom industriell ekonomi. Hon har lång erfarenhet av att hjälpa företag att optimera och kvalitetssäkra sin tullhantering. Under 2014 satt Ulrika med i Tullverkets arbetsgrupp som gav förslag på utformning av den nya Tullkodexen för EU, UCC. 

Ulrika håller företagsanpassade utbildningar i praktisk tull- och exportkontrollhantering och är rådgivare till både små och större företag i frågor kring fastställande av tullvärde, klassificering och ursprungshantering m m.
 

Utbildning och kvalifikationer
  • Filosofie doktor industriell ekonomi, Chalmers

  • Fil.mag. Business Administration and Informatics (Dataekonom), Högskolan i Borås

Ackreditering
  • Auktoriserad skatterådgivare

  • Certified Export Control Manager (CECM)

Engagemang
  • Medlem i Sveriges exportkontrollförening

  • Företagsanpassade utbildningar i praktisk tull- och exportkontroll-hantering

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler