close
Share with your friends

Punktskatter

Punktskatter

Behöver ni hjälp att säkerställa korrekta deklarationer? Vi genomför skattekonsekvensutredningar samt erbjuder genomgång av beräkningsmodeller.

Vi genomför skattekonsekvensutredningar av er verksamhet.

Vi genomför skattekonsekvensutredningar av olika investeringsalternativ, logistiska lösningar eller organisation av verksamheten. Vi hjälper även till med genomgång av beräkningsmodeller och rapport- och redovisningsrutiner för att säkerställa korrekta deklarationer och återbetalningsansökningar.

Punktskatterna får allt större betydelse

Kraven på en "skatteväxling" från skatt på arbete till skatt på konsumtion, i synnerhet miljöstörande konsumtion, vinner allt större gehör. Ur detta perspektiv kommer redan existerande punktskatter att få en större roll, samtidigt som det inte kan uteslutas att nya skatter kommer att skapas inom detta område, exempelvis på fler växthusgaser.

De statsfinansiellt mest betydande punktskatterna utgörs av energiskatter inklusive koldioxid- och svavelskatt samt alkohol- och tobaksskatt. Dessutom finns reklamskatt, avfallsskatt, skatt på bekämpningsmedel, gödselmedel, naturgrus samt skatter på trafikförsäkringspremier, spel och lotterier.


Vi kan hjälpa till med

  • Rättsutredningar 
  • "Skattekonsekvensutredningar" av olika investeringsalternativ, logistiska lösningar eller organisation av verksamheten 
  • Genomgång av beräkningsmodeller, rapport- och och redovisningsrutiner m m för att säkerställa korrekta deklarationer eller återbetalningsansökningar 
  • Information till och utbildning av personal som handlägger dessa ärenden inom företaget 
  • Stöd och hjälp vid kontakter med beskattningsmyndigheten och vid processer i förvaltningsdomstolarna

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan