Tjänster för dig som arbetsgivare

För dig som arbetsgivare

Har du frågor rörande personbeskattning? Vi hjälper arbetsgivare att förbättra sina rutiner och processer rörande arbetstagarrelaterade frågor.

Vi hjälper företag se över och förbättra sina rutiner och processer...

Vi gör vardagen lättare för arbetsgivare

Det finns många skatterelaterade frågor som en arbetsgivare behöver ha kunskap om. Hur skiljer sig svensk och internationell personbeskattning? Vilka skatteregler finns det för representationer? Frågorna på temat arbetsgivare och skatt blir snabbt många.

 

Mångårig erfarenhet av personalrelaterade frågor
Vi på KPMG hjälper arbetsgivare med rådgivning och hantering av bl.a. personbeskattning, socialförsäkring, pension och arbets- och uppehållstillstånd. Vårt internationella nätverk gör att vi i samarbete med andra KPMG kontor kan erbjuda individuella helhetslösningar och personlig hjälp i över 150 länder.

Nedan listar vi några av de mest efterfrågadee områdena som våra befintliga kunder söker råd inom. Är du en av dem? Kontakta oss!

 

Förmåner
Vi erbjuder rådgivning gällande förmånsfrågor kopplade till t.ex. resor, representation och gåvor.

Global Mobility Services
Vi erbjuder rådgivning kopplad till internationellt verksam personal, såsom hantering av personbeskattning, socialförsäkring och deklaration. Med hjälp av t ex KPMG:s applikation "Business Traveler" erbjuder vi en automatiserad process gällande arbetsgivar- och arbetstagarrapportering. Läs mer under KPMG Link Technology.

Incitamentsfrågor
Vi erbjuder full service med utformning, implementering och analys av incitamentsprogram.

Migration & arbetstillstånd
Vi erbjuder en effektiv hantering av visum, arbets- och uppehållstillstånd till Sverige och andra länder.

Socialförsäkringsfrågor
Vi hjälper ert företag att uppfylla reglerna om socialförsäkringstillhörighet och arbetsgivaravgifter.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan