Koncernbeskattning och omstruktureringar

Koncernbeskattning och omstruktureringar

KPMG har lång erfarenhet av skattefrågor i samband med komplexa företagsförvärv och omstruktureringar. Vi skräddarsyr vår rådgivning efter dina behov.

KPMG har lång erfarenhet av komplexa företagsförvärv och omstruktureringar.

Vid företagsförvärv är det viktigt att strukturera koncernen på ett sådant sätt att maximal resultatutjämning uppnås så snart som möjligt, att underskott inte förloras i samband med ägarförändringar, att inlåsningar undviks samt att slussning av vinstmedel utan skatteavbränning i form av utdelningsbeskattning möjliggörs. Här samverkar vanligen skattereglerna med redovisningsmässiga och bolagsrättsliga bestämmelser.


I dagsläget finns ett flertal alternativa lösningar för att genomföra omstruktureringar. De kan ske genom inkråmsöverlåtelse, fusion, fission, partiell fission eller en regelrätt försäljning av aktierna i företaget. Vid en omstrukturering måste samtliga aspekter av transaktionen beaktas och analyseras för att optimera skatteeffekterna och ge kunden den mest kostnadseffektiva lösningen.


Varför välja KPMG?

 • Vi har lång erfarenhet av komplexa företagsförvärv och omstruktureringar
 • Vi arbetar i integrerade team av specialister med gedigen kompetens inom sina respektive expertisområden, bland annat företags- och individbeskattning, moms, incitamentsprogram, internprissättning och redovisning
 • Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss. Vårt fokus är att tillsammans med dig finna genomförbara lösningar på dina problem
 • Vi har ett nära samarbete med våra kollegor runt om i världen genom vårt internationella nätverk som omfattar mer än 150 länder
 • Vår rådgivning präglas av etik, kvalitet, professionalism och rådgivningshöjd
 • Vi har stor kunskap och praktisk erfarenhet av EU-rättsliga frågor


Vår rådgivning skräddarsys för att anpassas till de särskilda omständigheter som råder i varje enskilt fall. Vi söker även aktivt hitta nya och bättre lösningar för våra klienter i takt med att lagstiftning och domstolspraxis förändrar det rådande rättsläget på skatteområdet.
 

Vi kan hjälpa till med

 • Översyn och genomgång av nuvarande koncernstruktur för skatteoptimering 
 • Skatteoptimala avknoppningar respektive försäljning av verksamheter
 • Optimala lösningar vid omstruktureringar och företagsförvärv
 • Skatteeffektiva förvärvsstrukturer
 • Skatteoptimala finansieringslösningar inklusive kassaflödesanalys
 • Skattemässig trimning av koncernstrukturer och refinansiering
 • Resultatutjämning
 • Hantering av underskott
 • Upprättande och/eller granskning av skalbolagsdeklarationer i samband med aktieöverlåtelser

   

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan