close
Share with your friends

Taşımacılık

Taşımacılık

Taşımacılık sektörü ile ilgili bilgimizi, ağımızı ve global tecrübelerimizi bir araya getirerek müşterilerimize hizmet olarak sunuyoruz.

Taşımacılık sektörü ile ilgili bilgimizi, ağımızı ve global tecrübelerimizi bir araya g...

Taşımacılık sektöründe sağladığımız hizmetler; limancılık, havacılık, taşımacılık organizasyonu, kargo ve lojistik, nakliye, ulaştırma altyapısı ve toplu taşıma alanlarını kapsamaktadır. Kamu ve özel sektör ulaştırma kuruluşlarını karşılaşacakları sorunların kapsamı dâhilinde desteklemekteyiz.

Dönüşüm Geçiren Pazarlar

Dünya çapındaki ulaştırma pazarları önemli bir dönüşüm süreci içerisindedir. Bunun sonucunda ortaya çıkan olanaklar elverişli hale gelmektedir. Ancak, ilerleyen küreselleşme, taşımacılık sektöründeki kuruluşlara ilişkin daha büyük taleplerin mevcut olduğu anlamına da gelmektedir. KPMG, örneğin; uluslararası işbirliklerinin kurulmasını desteklemek gibi kapsamlı danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

Birleşme ve Satın Almalardan (M&A) Halka Arza Uzanan Konularda Danışmanlık

KPMG uzmanları, taşımacılık sektöründe uzun yılları kapsayan deneyime sahiptir. Taşımacılık sektörü ekibimiz iş planlama, finansman, yeniden düzenleme ve yeniden yapılandırma, M&A ve halka arzlara süreçlerine ilişkin destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamanın yanı sıra; dalgalanan ham petrol fiyatları ve döviz kuru risklerinden korunma stratejilerine ilişkin hizmetler de vermektedir.

Hizmetlerimiz

Sağladığımız hizmetlerimiz; işletmenizin dışa açılımı aşamasında, uygun ortak niteliğindeki kuruluşların tanımlanması ve incelenmesinden, vergi fırsatları ve risklerinin yeniden değerlendirilmesine dek uzanan geniş bir alanı içermektedir.