Kurumsal Sosyal Sorumluluk | KPMG Türkiye
close
Share with your friends

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

KPMG'nin yer aldığı sosyal sorumluluk projelerini ve projelerin detaylarını görebilirsiniz.

KPMG'nin yer aldığı sosyal sorumluluk projelerini görebilirsiniz.

“Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kavramı, Avrupa Komisyonu tarafından,  “Şirketlerin gönüllü olarak, toplumsal ve çevresel konuları operasyonlarına ve paydaşlarıyla olan etkileşimlerine dahil edip bütünleştirmeleri” şeklinde tanımlanmıştır. KPMG’nin global kültürünün temelinde de, içinde yaşadığı topluma bağlı; beceri, deneyim ve perspektifini genişleterek çevreyi koruyan, sorumlu kurumsal vatandaşlar olarak davranmak yatar. 

Biz de KPMG Türkiye olarak, içinde yaşadığımız toplumun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde çalışıyor, bu bakış açımızı iş yapma modellerimize ve iş ortamımıza da yayarak toplumumuza değer katmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, toplumsal hayatın gelişimine verdiğimiz önemi ve desteği; toplumumuzun ihtiyaçlarına uygun olarak uzun soluklu ve sürdürülebilir bir yapıda oluşturulan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz çerçevesinde bu üç alanda gösteriyoruz: