close
Share with your friends

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

İçinde yaşadığımız toplumun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde çalışıyoruz.

KPMG Türkiye olarak içinde bulunduğumuz toplum için çalışıyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

“Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kavramı, Avrupa Komisyonu tarafından,  “Şirketlerin gönüllü olarak, toplumsal ve çevresel konuları operasyonlarına ve paydaşlarıyla olan etkileşimlerine dahil edip bütünleştirmeleri” şeklinde tanımlanmıştır. KPMG’nin global kültürünün temelinde de, içinde yaşadığı topluma bağlı; beceri, deneyim ve perspektifini genişleterek çevreyi koruyan, sorumlu kurumsal vatandaşlar olarak davranmak yatar. 

Biz de KPMG Türkiye olarak, içinde yaşadığımız toplumun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde çalışıyor, bu bakış açımızı iş yapma modellerimize ve iş ortamımıza da yayarak toplumumuza değer katmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, toplumsal hayatın gelişimine verdiğimiz önemi ve desteği; toplumumuzun ihtiyaçlarına uygun olarak uzun soluklu ve sürdürülebilir bir yapıda oluşturulan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz çerçevesinde bu üç alanda gösteriyoruz:

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi