close
Share with your friends

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende, komplisert og dessuten under stadig utvikling.

Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende, komplisert og under stadig utvikling

Konsekvensene av å trå feil i offentlige anskaffelser kan for offentlige virksomheter være erstatningsansvar og omdømmetap, og for private virksomheter tap av potensielle kontrakter. 

For private leverandører tilbyr vi blant annet følgende tjenester:

 • Utforming av tilbudsdokumenter
 • Kvalitetssikring av tilbud før inngivelse
 • Forhandlinger i tilbudsfasen
 • Kontraktsutforming
 • Klage over feilaktig avvisninger
 • Klage over feilaktig tildeling av kontrakt til en konkurrent
 • Rettslige sanksjoner for å få tildelt kontrakt
 • Erstatningskrav ved regelbrudd 

For offentlige virksomheter tilbyr vi blant annet følgende tjenester:

 • Utforming av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon
 • Kontakt med tilbydere og avklaringer
 • Avvisning av tilbud
 • Forhandlinger
 • Evaluering av tilbud og kontraktstildeling
 • Utforming av meddelelser og begrunnelser
 • Kontraktsutforming
 • Håndtering av klager
 • Håndtering av saker for domstolene eller KOFA
 • Erstatningskrav

Der det er aktuelt, vil vi kunne dra nytte av KPMGs samlede kompetanse både innen innkjøpsfaglige rådgivning og juridiske rådgivning avhengig av kompleksiteten i oppdraget. Dette skiller oss klart fra advokatfirmaer som ikke kan tilby tilsvarende bred kompetanse.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud