Kjerstin Ongre

Director/Advokat

KPMG i Norge

Kjerstin Ongre er director og advokat i KPMG Law Advokatfirma AS. Hun er medlem av avgiftsgruppen i Oslo og er kontaktperson i KPMGs internasjonale nettverk for Trade & Customs. I tillegg leder hun faggruppen for EU/EØS-rett. Kjerstin er spesialisert i nasjonal og internasjonal avgift (moms, toll og særavgifter) og har lang og omfattende erfaring med å bistå både nasjonale og multinasjonale selskaper innen de fleste bransjer med problemstillinger knyttet til indirekte beskatning. Kjerstin har også lang erfaring med problemstillingene om statsstøtte og EØS-avtalens bestemmelser om de fire frihetene. Kjerstin var oppnevnt av Finansdepartementet som medlem av klagenemnda for merverdiavgift 2010-2016. I tillegg har hun har skrevet flere fagartikler om EU/ EØS-rett og indirekte beskatning og hun er bl.a. medforfatter på en fagbok om EØS-avtalen og norsk skatterett.

Kontakt

E-post: kjerstin.ongre@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9458
LinkedIn

 • Bilindustri
 • Detaljhandel
 • Juridiske tjenester
 • Skatt og avgift
 • Skipsfart og havner
 • Transport og logistikk
 • 1985 (Høst): Candidata Juris, Universitetet i Oslo

 • 2004: Advokatbevilling

 • 2008 - dd: KPMG Law Advokatfirma AS, Advokat

 • 2006 - 2008: Advokat, GRIP - stiftelse under Miljøverndepartementet

 • 2000 - 2006: Advokatfullmektig/ Advokat, Deloitte Advokatfirma

 • 1999 - 2000: Rådgiver, Finansdepartementet

 • 1996 - 1999: Juridisk rådgiver, ESA (EFTAs Overvåkingsorgan)