close
Share with your friends
Alejandro Serrano-Kristiansen

Alejandro Serrano-Kristiansen

Director | Head of Public Procurement

KPMG i Norge

Alejandro er Head of Public Procurement og er tilknyttet tjenesteområdet Procurement & Supply Chain i KPMG. Han arbeider særlig med offentlige anskaffelser og kontraktsrett innenfor en rekke bransjer. Før han startet i KPMG, arbeidet han i Forsvarets logistikkorganisasjon som avdelingsdirektør i divisjonen Strategiske anskaffelser hvor han også ledet divisjonens juridiske team.

Alejandro kombinerer kommersiell forståelse med høy juridisk kompetanse og benyttes ofte i komplekse anskaffelser. Han kan bistå i alle deler av anskaffelsesprosessen og kontraktsoppfølgingen. Han bistår også private leverandører til det offentlige i anskaffelsesrettslige spørsmål, ved utforming av tilbud og i klageprosesser. Alejandro har også erfaring med større utkontrakteringsprosjekter og virksomhetsoverdragelser.

Alejandro jobber for både private og offentlige kunder og på tvers av ulike bransjer som bygg og anlegg, IKT og forsvar.


Kontakt:
E-post: alejandro.serrano-kristiansen@kpmg.no
Telefon: +47 4747 3138
LinkedIn: www.linkedin.com/in/alserrano

Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2008, Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen

  • 2003, Spansk, Universitetet i Bergen

  • 2001-2003, Statsvitenskap, Høgskolen i Østfold

Arbeidserfaring
  • 2018 - 2020, Forvarets logistikkorganisasjon, avdelingsdirektør/leder juridisk seksjon

  • 2013 - 2018, Forsvarets logistikkorganisasjon, underdirektør/ leder juridisk seksjon

  • 2012 - 2013, Dovre Group AS, juridisk rådgiver

  • 2010 - 2012, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, juridisk rådgiver

  • 2009, Skandiabanken AB NUF, juridisk rådgiver

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere