close
Share with your friends

Om KPMG

Om KPMG

KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper med mer enn 219.000 medarbeidere over hele verden i 147 land.

KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper.