close
Share with your friends

Om KPMG

Om KPMG

KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper med mer enn 227.000 medarbeidere over hele verden i 146 land.

KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper.