close
Share with your friends

Revisjon

Revisjon

Den uavhengige revisjonen er en tjeneste som forsikrer investorer og samfunn om at selskapsinformasjonen de bruker er pålitelig.

Revisjon handler om tillit og er selve fundamentet i en sunn og god forretningsvirksomhet.

Revisjon spiller en viktig rolle når tillit skal bygges mellom aktører i markedet og er selve fundamentet i en sunn og god forretningsvirksomhet. Revisjonens primære oppgave er å sikre at den finansielle informasjonen som gis til eiere, markedet og interessenter holder god kvalitet - uavhengig av virksomhetens størrelse eller marked.

I KPMG ønsker vi å hjelpe våre kunder med å oppnå bedre kontroll over virksomheten og få innblikk i risiko og muligheter. Vi gjennomgår regnskap slik at markedsrapporter gir et korrekt bilde av virksomheten, vurderer om systemer og prosesser tar hensyn til risiko og følger formelle regler, i tillegg til å utarbeide en rekke andre attestasjonsrapporter - ikke minst på miljøsiden. På denne måten kvalitetssikrer vi informasjon slik at vi bidrar til å bygge tillit i kapitalmarkedet og skape et sunt næringsliv.

Vi opererer under den forutsetning at det er nødvendig med spesialisering for å være ledende innenfor en bransje. Det er utviklingen i lovgivning og regelverk som har gjort - og i stadig stigende grad gjør - at det i dag er helt nødvendig med inngående bransjekunnskap for å kunne foreta en grundig og effektiv revisjon.

I KPMG er revisjonsteamene inndelt i team etter bransjekompetanse, med ansvar for å følge både generelle bransjenyheter og endringer i bransjen. Alle revisorer og rådgivere tilknyttet en bransje oppdateres løpende. I tillegg trekkes ressurser fra våre øvrige forretningsområder inn i kundeprosjekter etter behov. Les om disse bransjene her.

Samtidig har vi også etablert en nasjonal børsgruppe for våre revisorer som jobber med børsnoterte kunder, for å sikre at disse til enhver tid er faglig oppdatert innen regelverket for børsnoterte foretak.

Våre tjenester innenfor revisjon og bekreftelser:

  • Revisjon av årsregnskap
  • Revisjon av delårsregnskap
  • Avtalte kontrollhandlinger
  • Kommunal revisjon / revisjon av offentlig sektor
  • IFRS
  • Internrevisjon
  • IT revisjon
  • Miljøtjenester og rapportering om samfunnsansvar
  • Gransking og forebyggende tjenester
  • Bistand innen skatt, avgift, regnskap og økonomisk styring

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud